Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

e-AIAKOS 2020 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

W dniach 16-20 listopada 2020 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zorganizowała program wymiany e-AIAKOS, który po raz pierwszy prowadzony był w formie online. W tegorocznej jesiennej edycji uczestniczyło 26 aplikantów reprezentujących 8 państw Unii Europejskiej: Niemcy, Holandię, Włochy, Francję, Słowację, Czechy, Belgię, Polskę, a także Północną Macedonię.

Inauguracja aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i prokuratorskiej

W dniu 1 sierpnia 2020 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczysta inauguracja aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i prokuratorskiej.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury sędzia Dariusz Pawłyszcze przywitał zebranych gości i przybliżył 74 aplikantom sędziowskim i 58 aplikantom prokuratorskim zasady i tryb kształcenia w ramach uruchomionej po raz pierwszy aplikacji uzupełniającej.

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską

W dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie „Targów w Krakowie” (Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe EXPO Kraków) po raz pierwszy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską, do którego przystąpiło 564 kandydatów, rywalizujących o 70 miejsc.

Uroczystość mianowania asesorów sądowych

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty mianowania na stanowisko asesora sądowego osiemdziesięciu egzaminowanym aplikantom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy złożyli egzamin sędziowski. Nowo mianowani asesorzy złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. Z uwagi na pandemię koronawirusa (COVID-19) nominacje na stanowisko asesora sądowego zostały wręczone w ogrodzie Pałacu Prezydenckiego.

Uroczystość inauguracji XI rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

   W dniu 2 marca 2020 r. 187 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury złożyło ślubowanie w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podczas uroczystości inauguracji XI rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

Nominacje asesorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska asesorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Nominacje wręczyli Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych Przemysław Funiok oraz Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska.

Dyrektor Krajowej Szkoły na konferencji z dziekanami wydziałów prawa

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniach 24-25 lutego 2020 r. w Popowie k. Warszawy konferencji Ministra Sprawiedliwości z dziekanami wydziałów prawa szkół wyższych i przedstawicielami samorządów prawniczych.

Krajową Szkołę reprezentowali również: Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz oraz Kierownik Działu Organizacyjnego dr Anna Guzik.

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 20 lutego 2020 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 20 lutego 2020 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

Współpraca Krajowej Szkoły z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych

W dniu 15 stycznia 2020 r., Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury  zawarła porozumienie o współpracy z Krajową Izbą Doradców Restrukturyzacyjnych. Celem porozumienia jest organizacja wspólnych zamierzeń w zakresie organizacji szkoleń specjalistycznych dla kadr sądownictwa i prokuratury, aplikantów Krajowej Szkoły  oraz doradców restrukturyzacyjnych, syndyków, nadzorców i zarządców.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (4(36)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Strony