Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Uzasadnienie rozstrzygnięć sądowych. Jak przekonać strony i opinię publiczną do swoich racji- konferencja z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

„Wymagania prawne uzasadnień wyroków Sądu Najwyższego”- to tytuł wystąpienia Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej podczas zorganizowanej w dniu 22 listopada 2019 r. w siedzibie Sądu Najwyższego konferencji na temat uzasadnień rozstrzygnięć sądowych.

Organizatorem konferencji była Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego dr hab. Joanna Lemańska.

Finał VIII Edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 20 listopada 2019 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VIII Edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości Prezesa Sądu.

Studenci prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego z wizytą w Krajowej Szkole

W dniu 19 listopada 2019 r. w ramach XXIII Ogólnopolskich Dni Edukacji Prawniczej organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków, przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator dr Piotr Kosmaty spotkał się z  grupą studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie spotkania przybliżył gościom  zasady organizacji i  funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące  naboru na aplikacje: sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

Biuro Dyrektora

Nominacje prokuratorskie dla absolwentów Krajowej Szkoły

W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość wręczenia nominacji na stanowiska prokuratorskie i asesorskie. Nominacje wręczył Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Pasionek. Wśród nominowanych byli również absolwenci Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Decyzjami Prokuratora Generalnego z dniem 14 listopada 2019 r. na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej powołani zostali:

1. Ewelina Adamik-Wiekiera w Prokuraturze Rejonowej w Zabrzu.

2.  Łukasz Cimała w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy.

I etap konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Dnia 5 listopada 2019 r. w hali EXPO w Krakowie odbył się I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 100 miejsc na  aplikację sędziowską oraz limit 80 miejsc na aplikację prokuratorską.

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

III edycja programu wymiany sędziów i prokuratorów z krajów Unii Europejskiej w ramach EJTN

W dniach 14 - 25 października 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę 27  sędziów i prokuratorów z 9 krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy) w ramach trzeciej w tym roku edycji Programu Wymiany Sędziów i Prokuratorów organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

Wizyta absolwentów szkoły prawa polskiego w Lwowie

W dniach 14-16 października 2019 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę absolwentów Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego działającej przy Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki w Lwowie, której przewodniczył doc. Andrij Mostovyj.

Gości powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Ryszard Tłuczkiewicz. Krajową Szkołę reprezentowali również: prokurator Mateusz Martyniuk i asystent sędziego Ewa Dzioba.

Nowy numer Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – zapraszamy do lektury

Z przyjemnością informujemy, że na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  w zakładce Działalność wydawnicza, jest już dostępny najnowszy zeszyt Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (3(35)/2019) w wersji elektronicznej (link).

Egzamin prokuratorski 2019 – część pisemna

W dniach 10-11 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu prokuratorskiego, organizowanego już po raz siódmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 107 osób, w tym 98 aplikantów aplikacji prokuratorskiej, a także 9 asystentów prokuratora.  Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim zdającym satysfakcjonujących wyników.

Egzamin sędziowski 2019 - część pisemna

W dniach 8 - 9 października 2019 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz dziewiąty przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 118 osób, w tym w zdecydowanej większości aplikanci VII rocznika aplikacji sędziowskiej. Zdających powitał Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły prokurator Ryszard Tłuczkiewicz, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Strony