Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VI rocznika

W dniu 30 listopada 2018 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VI rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 61 aplikantów.

Finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP

W dniu 29 listopada 2018 roku w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbył się finał VII Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w którym udział wzięło sześciu finalistów wyłonionych w drodze eliminacji. Finał Konkursu został przeprowadzony w Sali rozpraw Sądu Apelacyjnego w Krakowie udostępnionej na potrzeby Konkursu dzięki uprzejmości władz Sądu.

Wizyta uczestników Programu Wymiany Wykładowców w ramach EJTN

W dniach 19-23 listopada  2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie i Lublinie dwóch wykładowców z krajów Unii Europejskiej w ramach Programu Wymiany Wykładowców organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

AIAKOS 2018 – 47 aplikantów z 10 państw członkowskich Unii Europejskiej z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 19-23 listopada 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła aplikantów sędziowskich i prokuratorskich z 10 krajów Unii Europejskiej w ramach programu wymiany AIAKOS, realizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). W tegorocznej edycji uczestniczyło 47 aplikantów reprezentujących 10 państw Unii Europejskiej: Belgię, Bułgarię, Francję, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Słowację, Włochy, Grecję oraz Polskę.

Wizyta Dyrektora Krajowej Szkoły w Szkole Policji w Katowicach

W dniu 20 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska gościła z wizytą w Szkole Policji w Katowicach, gdzie spotkała się z Komendantem insp. dr Rafałem Kochańczykiem.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 23 listopada 2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę studentów Uniwersytetu Gdańskiego - członków Kół Naukowych Prawa Pracy oraz Procedury Cywilnej. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowali prokurator dr Piotr Kosmaty oraz asystent sędziego Ewa Dzioba. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w szczególności dotyczące naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską oraz modelu kształcenia aplikantów.

I etap konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską

Dnia 21 listopada 2018 r. w hali EXPO w Krakowie rozpoczął się I etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. W bieżącym roku Minister Sprawiedliwości wyznaczył limit 110 miejsc na  aplikację sędziowską oraz limit 100 miejsc na aplikację prokuratorską.

Żegnamy prokuratora Roberta Parysa

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 listopada 2018 r. odszedł nasz Kolega i Przyjaciel prokurator Robert Parys. Ciężka, niespodziewana choroba nie dała Mu szansy na powrót do zdrowia. Podziwialiśmy Go za siłę i odwagę z jaką stawił jej czoło.

100. rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada 1918 r., po 123 latach Polska odzyskała niepodległość. Na skutek działań zaborców w 1795 r. Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie Europy. Polacy walczyli o wolną Polskę w wojnach napoleońskich, w powstaniu listopadowym i styczniowym oraz na polach bitewnych I wojny światowej. Równolegle Polacy, zarówno w kraju, jak i na emigracji podejmowali działania na rzecz zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli politycznej.

Międzynarodowe szkolenie językowe z cywilistycznej terminologii prawniczej zorganizowane w ramach współpracy z Grupą Wyszehradzką

W dniach 29-31 października 2018 r. w  Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się międzynarodowe seminarium pn. „Judicial cooperation in civil and family matters” zorganizowane  w ramach corocznych szkoleń skierowanych do sędziów, prokuratorów, asesorów, asystentów i referendarzy z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). W tegorocznej edycji wzięło udział 12 przedstawicieli z Polski, 10 z Czech, 7 z Węgier i 3 ze Słowacji.

Strony