Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych - wspólne szkolenie Krajowej Szkoły i EJTN

W dniach 24-26 października 2018 r. w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej  odbywało się szkolenie pt. „Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych” (ang. „International Cooperation in Criminal Cases”) zorganizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu Catalogue Plus 2018. W seminarium uczestniczyło m.in.

Konferencja EJTN w Wiedniu z udziałem Dyrektora Krajowej Szkoły

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska uczestniczyła w odbywającej się w dniach 24-25 października 2018 r. w Wiedniu konferencji przedstawicieli instytucji krajowych odpowiedzialnych za kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej pt. „Strategia kształcenia sędziów: wyzwania i możliwości”, organizowanej przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Sprawy opiekuńcze z elementem transgranicznym- wspólne szkolenie Krajowej Szkoły i EJTN

W dniach 17-19 października 2018 r. w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej odbyło się szkolenie pt. „Sprawy opiekuńcze z elementem transgranicznym” (ang. “Cross-border child custody cases”) zorganizowane przez Krajową Szkołę przy współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach projektu Catalogue Plus 2018. W seminarium uczestniczyło m.in.

Wyniki eliminacji VII Konkursu Krasomówczego

W dniach 9, 17 i 24 października 2018 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyły się eliminacje do VII edycji Konkursu Krasomówczego dla Aplikantów KSSiP, w których łącznie uczestniczyło 11 aplikantów, zarówno z aplikacji sędziowskiej, jak i aplikacji prokuratorskiej.

Udział przedstawiciela Krajowej Szkoły w konferencji „Systemy walki wręcz i taktyka interwencji w działaniach wojskowych i policyjnych”

W dniu 26 października 2018 r. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Systemy walki wręcz i taktyki interwencji w działaniach wojskowych i policyjnych”. Licznie zgromadzeni przedstawiciele nauki i praktyki omówili wyniki badań naukowych poświęconych psychologicznym, prawnym i biomedycznym problemom pojawiającym się w związku ze stosowaniem przymusu przez organy państwa przy realizacji zadań wojskowych i policyjnych.

Mobilne Targi Kariery z udziałem Krajowej Szkoły

W dniu 25 października 2018 r. w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyły się Mobilne Targi Kariery dedykowane dla studentów prawa. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowali: sędzia Wanda Kacprzak i prokurator Piotr Turek. Nasz punkt informacyjny cieszył się dużym zainteresowaniem studentów i absolwentów wydziałów prawa. Przedstawiciele Krajowej Szkoły odpowiadali na liczne pytania dotyczące przede wszystkim zasad naboru na aplikacje prowadzone w Krajowej Szkole oraz  modelu kształcenia aplikantów.

Wizyta sędziów z Niemiec

W dniu 25 października 2018 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przebywała grupa sędziów Sądu Krajowego w Akwizgranie. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły. Krajową Szkołę reprezentowali sędzia Ewa Gut oraz główny specjalista Ewa Dzioba.  

 

dr Piotr Kosmaty

III edycja Programu Wymiany Sędziów i Prokuratorów w ramach EJTN

W dniach 1 - 12 października  2018 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła grupę 24 sędziów i prokuratorów z krajów Unii Europejskiej w ramach III edycji Programu Wymiany Sędziów i Prokuratorów organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network – EJTN).

Egzamin sędziowski 2018 – część pisemna

W dniach 11 - 12 października 2018 r. w Tauron Arena w Krakowie odbyła się część pisemna egzaminu sędziowskiego, organizowanego już po raz ósmy przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Do egzaminu przystąpiło 88 osób, w tym aplikanci szóstego i piątego rocznika aplikacji sędziowskiej, referendarze sądowi i asystenci sędziów. Zdających powitała Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, życząc wszystkim satysfakcjonujących wyników.

Wizyta sędziów i prokuratorów z Niemiec w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

W dniu 12 października 2018 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury gościła grupa sędziów i prokuratorów - członków stowarzyszenia sędziów z Bawarii. Gościom przedstawiono zasady organizacji i funkcjonowania Krajowej Szkoły, w tym dotyczące szkolenia wstępnego oraz kształcenia ustawicznego sędziów i prokuratorów. Ponadto zaprezentowano bazę dydaktyczną, metody i formy kształcenia aplikantów oraz działalność wydawniczą Szkoły. Krajową Szkołę reprezentowali sędzia Ewa Gut oraz główny specjalista Ewa Dzioba.

 

Strony