Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wydarzenia - Szkolenia

Przedłużona rekrutacja na szkolenie międzynarodowe organizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”, online, 20-22 września 2021 roku

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rekrutacja na szkolenie „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering” organizowane online w dniach 20-22 września 2021 roku przez Prokuraturę Generalną Węgier została przedłużona do dnia 20 lipca br.

Więcej informacji o szkoleniu i zapisy : https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7404

Zaproszenie do korzystania z Katalogu Szkoleń otwartych EJTN z dofinansowaniem z funduszu EJTN - oferta na drugie półrocze 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i asesorów prokuratorskich, asystentów do udziału w wybranych szkoleniach międzynarodowych spoza Katalogu EJTN Plus organizowanych w 2021 roku przez instytucje partnerskie w państwach członkowskich Unii Europejskiej ze wsparciem EJTN Scholarship Fund 2021.

Seminarium on-line "Applying EU Anti-Discrimination Law", 4-5.10.2021

Data szkolenia:

4-5.10.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M9/C/21

Termin zgłoszeń:

14.07.2021

Język roboczy:

Szkolenie językowe "Better applying criminal law - legal English for court staff", Trewir, 27-29.09.2021

Data szkolenia:

27-29.09.2021

Miejsce szkolenia:

Trewir

Grupa docelowa:

asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy

Sygnatura:

M12/C/21

Termin zgłoszeń:

08.07.2021

Seminarium "Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union", 27-28.09.2021, on-line

Data szkolenia:

27-28.09.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M10/U/21

Termin zgłoszeń:

15.08.2021

Język roboczy:

Zaproszenie na cykl letnich i jesiennych międzynarodowych webinariów otwartych w ramach projektu EJTN „1 hour webinar”

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP zaprasza na cykl otwartych webinariów  międzynarodowych organizowanych przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z instytucjami członkowskimi w ramach projektu krótkich szkoleń on-line pt. „1 hour webinar”.  Nabór na szkolenia jest otwarty. W najbliższym czasie zapraszamy do udziału w następujących szkoleniach organizowanych w okresie letnio-jesiennym 2021 roku:

Przedłużona rekrutacja na szkolenie międzynarodowe organizowane w ramach Grupy Wyszehradzkiej „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering”, online, 20-22 września 2021 roku

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rekrutacja na szkolenie „Combating Cybercrime, Corruption and Money Laundering” organizowane nline w dniach 20-22 września 2021 roku przez Prokuratury Generalną Węgier została przedłużona do dnia 30 czerwca br.

Więcej informacji o szkoleniu i zapisy : https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7404

Seminarium "Applying EU Anti-Discrimination Law", 6-7.09.2021

Data szkolenia:

6-7.09.2021

Miejsce szkolenia:

on-line

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Sygnatura:

M9/B/21

Termin zgłoszeń:

21.06.2021

Język roboczy:

Szkolenie językowe "European cross-border civil procedures", 20-23.09.2021, Helsinki

Data szkolenia:

20-23.09.2021

Miejsce szkolenia:

Helsinki

Grupa docelowa:

asystent prokuratora, asystent sędziego, referendarz sądowy, urzędnik prokuratury, urzędnik sądowy

Sygnatura:

M19/C/21

Termin zgłoszeń:

Dodatkowe miejsca na międzynarodowej konferencji (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w ramach współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) dysponuje dodatkowymi miejscami na zaplanowanej na dzień 17 czerwca 2021r. online konferencji nt. dobrych praktyk w transgranicznych sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (Good practices in cross-border parental responsibility cases).

Więcej informacji o projekcie i planowanych wydarzeniach:

Trwa rekrutacja na jesienne wizyty studyjne realizowane w ramach Programu Wymiany EJTN 2021 – termin rekrutacji 25 czerwca 2021 roku, godz.18.00.

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) prowadzi nabór na jesienne edycje wizyt studyjnych realizowane w 2021 roku w wybranych instytucjach Unii Europejskiej.

Summer Course on European Information Technology Law, 20-24.09.2021, Trewir

Data szkolenia: 20-24.09.2021
Miejsce szkolenia: Trewir
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Sygnatura: M10/T/21
Termin zgłoszeń: 20.06.2021
Język roboczy: angielski

Warsztaty międzynarodowe z Katalogu Szkoleń EJTN z tematyki formułowania zapytań prejudycjalnych do TSUE pt."The EU Preliminary Ruling Procedure" (AD/2021/07) 26-27 października 2021r.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku na Platformie Szkoleniowej uruchomiono nabór na międzynarodowe szkolenie z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) z tematyki formułowania zapytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wolne miejsca na szkoleniu on-line z Katalogu Szkoleń EJTN pt."Electronic Communication Law" (AD/2021/05), w terminie 24-25 czerwca 2021r.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia na szkolenie międzynarodowe on-line z tematyki regulacji prawnych komunikacją elektroniczną w państwach członkowskich Unii Europesjkiej.  Szkolenie organizowane jest języku angielskim w ramach Katalogu EJTN. Sekretariat EJTN dysponuje dodatkowymi wolnymi miejscami na szkoleniu on-line.

Szkolenie międzynarodowe z Katalogu Szkoleń EJTN z zakresu prawa ochrony środowiska pt. "EU Environmental Law", 28-29 września 2021 r.

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku na Platformie Szkoleniowej uruchomiono nabór na międzynarodowe szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska z Katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Zaproszenie do udziału w warsztatach on-line Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie azylu (EASO) realizowanych w terminach jesiennych 2021 roku.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa do azylu, prokuratorów zajmujących się wykrywaniem przestępstw z zakresu handlu ludźmi, sędziów koordynatorów ds.

Szkolenie międzynarodowe "EU Competition Law in Regulated Industries”, Sofia (Bułgaria), 17-18 czerwca 2021r.

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej otrzymał zaproszenie adresowane do polskich sędziów, prokuratorów, asesorów oraz asystentów do udziału w szkoleniu międzynarodowym „EU Competition Law in Regulated Industires”, które zaplanowano w dniach 17-18 czerwca br. w Sofii (Bułgaria).

Strony

Subscribe to Wydarzenia - Szkolenia