Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia online i stacjonarne, WRZESIEŃ 2024 r (Dział Szkoleń)

Szkolenia ustawiczne (online i stacjonarne), zaplanowane na wrzesień 2024 r. 
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip. 
 
 
 
 
 

Adresaci

Nr szkolenia

Tryb szkolenia

Termin szkolenia (może ulec zmianie)

Termin szkolenia (może ulec zmianie)

Miejsce

Temat szkolenia

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C5/24/1

stacjonarne

18 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

Gdańsk

Dział spadku. Zniesienie współwłasności

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C5/24/4

on-line

4 wrzesień 2024

4 wrzesień 2024

on-line

Dział spadku. Zniesienie współwłasności

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C5/24/5

on-line

24 wrzesień 2024

24 wrzesień 2024

on-line

Dział spadku. Zniesienie współwłasności

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C6/24/4

on-line

27 wrzesień 2024

27 wrzesień 2024

on-line

Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C7/24/2

stacjonarne

18 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Sprawy ,,frankowe”

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C9/24/2

on-line

20 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

on-line

Skarga pauliańska

sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C10/24/1

stacjonarne

25 wrzesień 2024

27 wrzesień 2024

Łódź

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C11/24/1

stacjonarne

9 wrzesień 2024

11 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C11/24/3

on-line

25 wrzesień 2024

25 wrzesień 2024

on-line

Rozgraniczenie. Zasiedzenie przygranicznych pasów gruntu

sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C12/24/2

on-line

13 wrzesień 2024

13 wrzesień 2024

on-line

Sądowa ochrona praw konsumentów

sędziowie, asesorzy sądowi, orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C14/24/1

on-line

9 wrzesień 2024

9 wrzesień 2024

on-line

Metodyka prowadzenia rozpraw przed sądem I instancji, rozprawy zdalne, hybrydowe

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C18/24/3

on-line

16 wrzesień 2024

16 wrzesień 2024

on-line

Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C19/24/1

on-line

17 wrzesień 2024

17 wrzesień 2024

on-line

Przedawnienie roszczeń cywilnoprawnych

sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych, karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

C23/24/1

on-line

20 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

on-line

Sprawy depozytowe w praktyce sądowej

sędziowie, asesorzy sądowi oraz referendarze sądowi orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych, wydziałach cywilnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

C31/24/1

on-line

6 wrzesień 2024

6 wrzesień 2024

on-line

Hipoteka w praktyce

prokuratorzy, asesorzy prokuratury

C34/24/1

on-line

17 wrzesień 2024

17 wrzesień 2024

on-line

Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym i  sądowoadministracyjnym

prokuratorzy, asesorzy prokuratury

C35/24/1

on-line

25 wrzesień 2024

25 wrzesień 2024

on-line

Udział prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych , wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

E3/24/1

on-line

16 wrzesień 2024r.

16 wrzesień 2024

on-line

Egzekucja czynności zastępowalnych i niezastępowalnych – sąd jako organ egzekucyjny

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

E4/24/2

on-line

27 wrzesień 2024

27 wrzesień 2024

on-line

Orzekanie o kosztach egzekucji

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

E5/24/3

on-line

9 wrzesień 2024

9 wrzesień 2024

on-line

Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

G1/24/2

stacjonarne

23 wrzesień 2024

25 wrzesień 2024

Katowice

Nowelizacja k.s.h.

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

G2/24/1

stacjonarne

16 wrzesień 2024

18 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Postępowanie rejestrowe w praktyce orzeczniczej

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

G4/24/1

on-line

19 wrzesień 2024

19 wrzesień 2024

on-line

Arbitraż międzynarodowy w sprawach gospodarczych

sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach gospodarczych (odwoławczych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

G17/24/1

on-line

24 wrzesień 2024

24 wrzesień 2024

on-line

Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

G19/24/1

on-line

12 wrzesień 2024

12 wrzesień 2024

on-line

Fundacje i stowarzyszenia w elektronicznym postępowaniu rejestrowym

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego

R4/24/2

stacjonarne

23 wrzesień 2024

25 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy w praktyce orzeczniczej sądów polskich

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

R6/24/1

stacjonarne

16 wrzesień 2024

18 wrzesień 2024

Łódź

Wspieranie i resocjalizacja nieletnich

sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, a także prokuratorzy powszechnych jednostek prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego, zawodowi kuratorzy rodzinni

R18/24/1

on-line

10 wrzesień 2024

10 wrzesień 2024

on-line

Rola sądu opiekuńczego i zawodowego kuratora rodzinnego w sprawach dotyczących przemocy domowej

sędziowie orzekający w wydziałach cywilnych i cywilno-rodzinnych w sądach okręgowych w sprawach o rozwód i separację oraz asystenci sędziów orzekających  w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego

R21/24/1

on-line

4 wrzesień 2024

4 wrzesień 2024

on-line

Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód i o separację

sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury

P1/24/1

stacjonarne

25 wrzesień 2024

27 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Zmiany w prawie pracy

asesorzy prokuratury oraz nowo mianowani prokuratorzy, którzy nie zajmowali stanowiska asesora prokuratury

K1/24/2

stacjonarne

25 wrzesień 2024

27 wrzesień 2024

Dębe

Szkolenie dla asesorów i prokuratorów rozpoczynających pracę w prokuraturze

sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K7/24/2

stacjonarne

9 wrzesień 2024

11 wrzesień 2024

Dębe

Nieizolacyjne środki zapobiegawcze – wybrane zagadnienia

sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów

K10/24/1

stacjonarne

18 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

Dębe

Oględziny miejsca zdarzenia zapisujące cyfrowe odwzorowanie zastanego stanu rzeczy w formule skanowania 3D

prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K18/24/2

stacjonarne

2 wrzesień 2024

4 wrzesień 2024

Dębe

Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom podstawowy

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K22/24/2

stacjonarne

11 wrzesień 2024

13 wrzesień 2024

KSSiP Kraków

Dowody elektroniczne w postępowaniu karnym

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K28/24/1

stacjonarne

4 wrzesień 2024

6 wrzesień 2024

Bydgoszcz

Zwalczanie przestępczości związanej z praniem pieniędzy

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K29/24/1

stacjonarne

9 wrzesień 2024

11 wrzesień 2024

KSSIP Kraków

Wykorzystanie najnowszych osiągnięć nauki w zakresie opiniowania w sprawach dotyczących wypadków drogowych

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K30/24/2

stacjonarne

11 wrzesień 2024

13 wrzesień 2024

Dębe

Problematyka handlu ludźmi

sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K32/24/1

stacjonarne

16 wrzesień 2024

18 wrzesień 2024

Dębe

Przebieg postępowania karnoskarbowego.  Wykorzystanie dokumentów z postępowania podatkowego w postępowaniu karnym

sędziowie orzekający w wydziałach karnych sądów okręgowych i apelacyjnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów

K33/24/2

on-line

17 wrzesień 2024

17 wrzesień 2024

on-line

Postępowanie ekstradycyjne

sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K37/24/2

stacjonarne

30 wrzesień 2024

2 październik 2024

Dębe

Środki zabezpieczające

prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów

K48/24/1

on-line

30 wrzesień 2024

30 wrzesień 2024

on-line

Skarga nadzwyczajna w sprawach karnych

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K50/24/2

on-line

30 wrzesień 2024

30 wrzesień 2024

on-line

Sądowo-lekarska sekcja zwłok – zabezpieczanie materiału dowodowego

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

K54/24/1

on-line

23 wrzesień 2024

23 wrzesień 2024

on-line

Wyzwania dla sędziów i prokuratorów związane z rozwojem sztucznej inteligencji

sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów

K60/24/1

on-line

24 wrzesień 2024

24 wrzesień 2024

on-line

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych z Wielką Brytanią

zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych

KR8/24/1

on-line

19 wrzesień 2024

19 wrzesień 2024

on-line

Sprawowanie przez kuratora nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wolności, środków karnych i probacyjnych

zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych

KR9/24/1

on-line

29 październik 2024

29 październik 2024

on-line

Czynności kuratora związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania przez skazanych kary ograniczenia wolności

zawodowi kuratorzy rodzinni

KR10/24/1

on-line

11 wrzesień 2024

11 wrzesień 2024

on-line

Wykonywanie przez kuratorów rodzinnych orzeczeń dotyczących obecności kuratora sądowego przy kontaktach rodziców z dziećmi

zawodowi kuratorzy rodzinni

KR11/24/1

on-line

16 wrzesień 2024

16 wrzesień 2024

on-line

Metodyka pracy kuratora rodzinnego w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych oraz sporządzania sprawozdań z wywiadów w świetle obowiązujących regulacji prawnych

urzędnicy sądów powszechnych – kluczowi użytkownicy modułu statystycznego AS-SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK), wykonujący czynności urzędnika w zakresie wyżej wskazanym

U2/24/1

stacjonarne

11 wrzesień 2024

13 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Sprawozdawczość statystyczna dla użytkowników kluczowych Aplikacji Statystycznej AS SAP Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK)

urzędnicy sądów powszechnych, wykonujący czynności urzędnika w sądach

U4/24/1

stacjonarne

23 wrzesień 2024

25 wrzesień 2024

Dębe

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędników sądów powszechnych

urzędnicy zatrudnieni w wydziałach karnych sądów rejonowych, okręgowych, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach

U5/24/1

stacjonarne

4 wrzesień 2024

6 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Czynności z zakresu biurowości w ramach wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

urzędnicy sądowi zatrudnieni w biurach obsługi interesantów oraz mający bezpośredni kontakt z interesantami w sekretariatach sądowych oraz wykonujący czynności urzędnika we wskazanym zakresie

U12/24/1

stacjonarne

4 wrzesień 2024

7 wrzesień 2024

Dębe

Wizerunkowe i psychologiczne aspekty pracy pracowników biur obsługi interesantów

inspektorzy Ochrony Danych Osobowych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

U15/24/1

on-line

6 wrzesień 2024

6 wrzesień 2024

on-line

Szkolenie dla inspektorów ochrony danych osobowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury

urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach

U23/24/1

on-line

20 wrzesień 2024

20 wrzesień 2024

on-line

Dowody rzeczowe – szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

prezesi sądów powszechnych, prokuratorzy kierujący powszechnymi jednostkami prokuratury, rzecznicy prasowi sądów i prokuratur

Z2/24/1

stacjonarne

2 wrzesień 2024

4 wrzesień 2024

KSSiP Lublin

Kreowanie zewnętrznego wizerunku sądu i prokuratury (dyplomacja praktyczna)

prezesi, przewodniczący wydziałów, sędziowie sądów powszechnych

Z3/24/1

on-line

23 wrzesień 2024

23 wrzesień 2024

on-line

Zadania operatorów SLPS – problemy praktyczne

 

 

Data publikacji: 
2024-06-11 14:51
Data wytworzenia: 
2024-06-11 14:40
Autor treści: 
Maria Joanna
Gondek
Ostatnia zmiana: 
2024-06-11 14:58
Autor zmiany: 
Maria Joanna
Gondek