Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia online i stacjonarne, KWIECIEŃ 2024 r (Dział Szkoleń)

Szkolenia ustawiczne (online i stacjonarne), zaplanowane na kwiecień 2024 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Adresaci Nr szkolenia  Forma szkolenia
stacjonarne
/online
Termin od Termin do Miejsce Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/8 online 2024-04-03 2024-04-03   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K17/24/1 stacjonarne 2024-04-03 2024-04-05 Dębe Wykorzystanie materiałów z postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego w postępowaniu karnym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/7 online 2024-04-04 2024-04-04   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/5 online 2024-04-04 2024-04-04   Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/10 online 2024-04-05 2024-04-05   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach ksiąg wieczystych oraz wydziałach cywilnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C32/24/1 online 2024-04-05 2024-04-05   Zawiadomienie z ewidencji gruntów i budynków w postępowaniu wieczystoksięgowym
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/9 online 2024-04-08 2024-04-08   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/24/1 online 2024-04-09 2024-04-09   Element transgraniczny w prawie spadkowym
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P5/24/1 online 2024-04-09 2024-04-09   Ustalenie prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR7/24/1 online 2024-04-09 2024-04-09   Prawne i praktyczne aspekty wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego
prokuratorzy, asesorzy prokuratury O11/24/1 stacjonarne 2024-04-10 2024-04-12 Dębe Sprawne zarządzanie referatem w pracy prokuratora 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/11 online 2024-04-10 2024-04-10   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/6 online 2024-04-10 2024-04-10   Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C10/24/4 online 2024-04-10 2024-04-10   Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/2 online 2024-04-11 2024-04-11   Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G3/24/1 online 2024-04-11 2024-04-11   Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/2 online 2024-04-12 2024-04-12   Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R9/24/1 online 2024-04-12 2024-04-12   Postępowanie dowodowe w sprawach rodzinnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/13 online 2024-04-15 2024-04-15   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/1 stacjonarne 2024-04-15 2024-04-17 KSSiP Lublin Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K37/24/1 stacjonarne 2024-04-15 2024-04-17 Dębe Środki zabezpieczające 
prezesi i dyrektorzy sądów powszechnych, przewodniczący i kierownicy wydziałów oraz prokuratorzy pełniący funkcje kierownicze w powszechnych jednostkach prokuratury Z7/24/1 online 2024-04-15 2024-04-15   Mobbing oraz molestowanie w miejscu pracy
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/12 online 2024-04-16 2024-04-16   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G18/24/1 online 2024-04-16 2024-04-16   Transgraniczny podział spółek
zawodowi kuratorzy sądowi KR3/24/1 stacjonarne 2024-04-17 2024-04-19 KSSiP Lublin Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy z osobami stosującymi przemoc domową, seksualną oraz osobami uzależnionymi
zawodowi kuratorzy sądowi dla dorosłych KR5/24/1 stacjonarne 2024-04-17 2024-04-19 Dębe Praca kuratora dla dorosłych w świetle zmian kodyfikacji karnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G7/24/1 online 2024-04-18 2024-04-18   Transgraniczne łączenie się spółek
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K36/24/3 online 2024-04-19 2024-04-19   Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R2/24/1 stacjonarne 2024-04-22 2024-04-24 KSSiP Lublin Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń oraz prawo materialne w  sprawach z elementem zagranicznym związanych z małżeństwem i  rodzicielstwem
asesorzy prokuratury oraz nowo mianowani prokuratorzy, którzy nie zajmowali stanowiska asesora prokuratury K1/24/1 stacjonarne 2024-04-22 2024-04-24 Dębe Szkolenie dla asesorów i prokuratorów rozpoczynających pracę w prokuraturze
zawodowi kuratorzy rodzinni KR12/24/1 online 2024-04-22 2024-04-22   Zadania kuratorów zawodowych pracujących w ośrodkach kuratorskich
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/3 online 2024-04-23 2024-04-23   Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie orzekający w wydziałach w wydziałach cywilnych (SO) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/24/1 online 2024-04-23 2024-04-23   Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/1 stacjonarne 2024-04-24 2024-04-26 KSSiP Lublin Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
nowo zatrudnieni asystenci prokuratorów O2/24/2 stacjonarne 2024-04-24 2024-04-26 Dębe Metodyka pracy asystenta prokuratora – szkolenie dla nowo zatrudnionych asystentów prokuratora
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/14 online 2024-04-25 2024-04-25   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, egzekucyjnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego i w wydziałach gospodarczych do spraw Rejestru Zastawów oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C24/24/2 online 2024-04-25 2024-04-25   Dostęp do informacji o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G6/24/1 online 2024-04-25 2024-04-25   Spółki kapitałowe w organizacji
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/5 online 2024-04-26 2024-04-26   Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach wieczystoksięgowych, cywilnych, egzekucyjnych i sekcjach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C30/24/1 online 2024-04-29 2024-04-29   Administracyjny tytuł wykonawczy jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E7/24/3 online 2024-04-29 2024-04-29   Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej w podziale sumy uzyskanej    z  egzekucji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/3 online 2024-04-30 2024-04-30   Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 

 

Data publikacji: 
2024-03-01 17:14
Data wytworzenia: 
2024-02-26 13:37
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2024-03-06 07:35
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak