Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Szkolenia online i stacjonarne, MAJ 2024 r (Dział Szkoleń)

 

Szkolenia ustawiczne (online i stacjonarne), zaplanowane na maj 2024 r.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Adresaci Nr szkolenia 

 

Forma szkolenia
 

Termin od Termin do Miejsce Temat szkolenia
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i wydziałach ksiąg wieczystych, a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C4/24/7 online 2024-05-06 2024-05-06   Orzekanie w sprawach o nabycie nieruchomości rolnych i leśnych 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G14/24/1 online 2024-05-06 2024-05-06   Krajowy Rejestr Zadłużonych – nowe funkcjonalności w postępowaniu upadłościowym
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury K3/24/1 stacjonarne 2024-05-06 2024-05-08 KSSiP Lublin Zasady i tok postępowania odwoławczego w procesie karnym
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury K19/24/1 stacjonarne 2024-05-06 2024-05-08 Kolobrzeg Wykorzystanie seksualne dzieci – zwalczanie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletnich pokrzywdzonych
sędziowie orzekający w wydziałach karnych sądów okręgowych i apelacyjnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy oraz asystenci prokuratorów K33/24/1 stacjonarne 2024-05-06 2024-05-08 Dębe Postępowanie ekstradycyjne
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów tych wydziałów C1/24/5 online 2024-05-07 2024-05-07   Metodyka pracy sędziego w obrocie prawnym z zagranicą w sprawach cywilnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/8 online 2024-05-08 2024-05-08   Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury P5/24/2 online 2024-05-08 2024-05-08   Ustalenie prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów. K5/24/1 stacjonarne 2024-05-08 2024-05-10 Toruń Ekspertyza pismoznawcza – dowód z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów
prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K18/24/1 stacjonarne 2024-05-08 2024-05-10 Dębe Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach z zakresu cyberprzestępczości – poziom podstawowy
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K36/24/1 stacjonarne 2024-05-08 2024-05-10 KSSiP Lublin Wyrok łączny. Zasady orzekania o karze łącznej w kontekście zmian wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/16 online 2024-05-09 2024-05-09   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/4 online 2024-05-09 2024-05-09   Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy
 i asesorzy prokuratury
C21/24/3 online 2024-05-10 2024-05-10   Wpływ postępowań restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C29/24/2 online 2024-05-10 2024-05-10   Element transgraniczny w prawie spadkowym
zawodowi kuratorzy sądowi pełniący funkcje rzeczników dyscyplinarnych oraz sędziów sądów dyscyplinarnych I instancji KR13/24/1 online 2024-05-10 2024-05-10   Zasady prowadzenia i tok postępowania dyscyplinarnego dla kuratorów zawodowych
sędziowie, asesorzy sądowi O10/24/1 stacjonarne 2024-05-13 2024-05-15 Dębe Sprawne zarządzanie referatem w pracy sędziego 
zawodowi kuratorzy sądowi KR2/24/1 stacjonarne 2024-05-13 2024-05-15 KSSiP Lublin Psychologiczne i pedagogiczne aspekty pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze oraz z osobami dorosłymi
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, asystenci sędziów z tych wydziałów, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów K34/24/6 online 2024-05-14 2024-05-14   Nowelizacja kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń w świetle przepisów ustawy o zmianie  ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2022 r. 
prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K46/24/1 online 2024-05-14 2024-05-14   Apelacja w pracy prokuratora
zawodowi kuratorzy rodzinni, prokuratorzy i asesorzy prokuratury KR14/24/1 online 2024-05-14 2024-05-14   Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i okręgowych I instancji oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C7/24/5 online 2024-05-15 2024-05-15   Sprawy ,,frankowe” 
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K27/24/1 stacjonarne 2024-05-15 2024-05-17 KSSiP Lublin Zabezpieczenie majątkowe i odzyskiwanie mienia w relacjach transgranicznych 
urzędnicy oddziałów finansowych i gospodarczych oraz audytorzy sądów powszechnych, urzędnicy wydziałów budżetowo-administracyjnych, wykonujący czynności urzędnika w tych jednostkach, oddziałach i wydziałów U9/24/1 online 2024-05-15 2024-05-15   Zamówienia publiczne w sądach 
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C6/24/2 online 2024-05-17 2024-05-17   Podział majątku wspólnego. Rozliczenia majątkowe partnerów
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C16/24/5 online 2024-05-17 2024-05-17   Postępowanie zażaleniowe po nowelizacji k.p.c. 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz sekcjach egzekucyjnych, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury C20/24/3 online 2024-05-17 2024-05-17   Wpływ postępowania upadłościowego na inne postępowania sądowe
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/5 online 2024-05-20 2024-05-20   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie orzekający w wydziałach w wydziałach cywilnych (SO) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C15/24/2 online 2024-05-20 2024-05-20   Ochrona dóbr osobistych w mediach społecznościowych
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G15/24/1 online 2024-05-20 2024-05-20   Postępowanie o zatwierdzenie układu jako jedna z form restrukturyzacji
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K41/24/1 online 2024-05-20 2024-05-20   Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
kierownicy wydziałów i oddziałów w sądach powszechnych U1/24/1 stacjonarne 2024-05-20 2024-05-22 Dębe Zarządzanie zespołem w sądzie 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/9 online 2024-05-21 2024-05-21   Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
audytorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury U25/24/1 stacjonarne 2024-05-21 2024-05-24 KSSiP Lublin Szkolenie dla audytorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E5/24/1 online 2024-05-22 2024-05-22   Postępowanie egzekucyjne po nowelizacji
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach gospodarczych i w wydziałach gospodarczych do spraw Krajowego Rejestru Sądowego oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury G6/24/2 online 2024-05-22 2024-05-22   Spółki kapitałowe w organizacji
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów z tych wydziałów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów K7/24/1 stacjonarne 2024-05-22 2024-05-24 Dębe Nieizolacyjne środki zapobiegawcze – wybrane zagadnienia
sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach w wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C5/24/2 online 2024-05-23 2024-05-23   Dział spadku. Zniesienie współwłasności
sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K50/24/1 online 2024-05-23 2024-05-23   Sądowo-lekarska sekcja zwłok – zabezpieczanie materiału dowodowego
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, wydziałach egzekucyjnych, wydziałach ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury E6/24/1 online 2024-05-24 2024-05-24   Nadzór nad egzekucją z nieruchomości 
sędziowie, asesorzy sądowi O3/24/1 stacjonarne 2024-05-27 2024-05-29 Dębe Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie i zarządzanie konfliktem na sali rozpraw
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C3/24/2 stacjonarne 2024-05-27 2024-05-29 KSSiP Lublin Nowelizacja k.p.c. – postępowania odrębne, postępowanie zabezpieczające
sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i cywilnego R16/24/1 online 2024-05-27 2024-05-27   Zasady i warunki umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej
sędziowie i asesorzy orzekający w wydziałach karnych, prokuratorzy i asesorzy prokuratury K31/24/1 stacjonarne 2024-05-27 2024-05-29 Poznań Prawnokarne i psychologiczne aspekty przemocy domowej
nowo zatrudnieni asystenci sędziów w pierwszym roku odbywania stażu asystenckiego. O1/24/1 online 2024-05-28 2024-05-28   Metodyka pracy asystenta sędziego 
urzędnicy wydziałów pionu cywilnego, wykonujący czynności urzędnika w tych wydziałach U20/24/1 online 2024-05-28 2024-05-28   Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów pionu cywilnego
sędziowie sądów okręgowych orzekający w wydziałach gospodarczych (odwoławczych) oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury G17/24/1 online 2024-05-29 2024-05-29   Środki odwoławcze w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym rozpoznawane przez sąd drugiej instancji 
sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i ksiąg wieczystych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C18/24/1 online 2024-05-31 2024-05-31   Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia 
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/19 online 2024-10-09 2024-10-09   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/18 online 2024-10-15 2024-10-15   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego C2/24/21 online 2024-10-28 2024-10-28   Postępowanie rozpoznawcze po nowelizacji k.p.c.
sędziowie, asesorzy sądowi rozpoczynający orzekanie w wydziałach cywilnych sądów rejonowych C25/24/1-8 online
periodyczne
2024.05.24 2024.05.24   Prawo rzeczowe – wybrane zagadnienia (warsztaty periodyczne) 

 

Data publikacji: 
2024-04-02 19:34
Data wytworzenia: 
2024-03-27 11:31
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2024-04-02 19:34
Autor zmiany: 
Monika
Romaniuk