Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza postępowanie pn. „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników, wykładowców i koordynatorów szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Znak sprawy: BA-X.2611.29.2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129 ze zm.)

 

Zamówienie w związku z realizacją projektów pn. „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, „Zorganizowana przestępczość transgraniczna ze szczególnym uwzględnieniem metod zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw", „Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

Postępowania na EPZ
 

 

 

 

Data publikacji: 
2022-01-03 07:27
Data wytworzenia: 
2021-12-31 11:03
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-08-11 09:12
Autor zmiany: 
Anna
Tabin