Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Patronat honorowy

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XVI Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 23 marca 2018 r. w Krakowie przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym IV Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej organizowanego w dniach od 6 do 7 kwietnia 2018 r. w Łodzi przez Klinikę Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne.

IV Kongres Psychiatrii Sądowej

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 15 grudnia 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

 

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym XIV Szkolenia z zakresu Prawa Upadłościowego i Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanego w dniu 29 września 2017 r. w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury przez Okręgową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzaty Manowskiej o objęciu patronatem honorowym Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 23 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem przedsięwzięcia pt. "Praktyki studenckie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie w Wydziale VIII Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych"

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem X Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę organizowanego w dniu 20 maja 2017 r. w Krakowie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem studenckiej konferencji naukowej pt. „Namowa lub pomoc w samobójstwie. Aspekty kryminologiczne i kryminalistyczne.” organizowanej w dniu 8 maja 2017 r.  przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji pt. „Przewlekłość postępowania” organizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości  w dniu 23 czerwca 2017 r. w siedzibie Sądu Najwyższego.

Patronat honorowy

Decyzja Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o objęciu honorowym patronatem konkursu prawniczego dla uczniów ponadgimnazjalnych „Sprzeciw!” organizowanego w dniu 22 maja 2017 r. przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundację Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka” w Lublinie, Samorząd Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, aplikanta adwokackiego Wojciecha Dudka.

Strony

Subscribe to RSS - Patronat honorowy