Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie o projektach realizowanych z budżetu Państwa w 2022 roku

Flaga i godło Polski barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

W 2022 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zrealizowała zadania inwestycyjne w ramach dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie realizacji inwestycji związanych z kształceniem zgodnie z umową dotacyjną nr MS/3244/DB/2022 z dnia 2 grudnia 2022 roku, w sprawie  przekazania środków finansowych na realizację zakupów inwestycyjnych, zmienioną aneksem nr 1 z dnia 27 grudnia 2022 roku, (część 37 Sprawiedliwość, Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości, Rozdział 75514 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, paragraf 6220 Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych).

1. Nazwa zadania inwestycyjnego:

Zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją, sprzętem technicznym, systemem zabezpieczeń i monitoringu.

2. Wartość finansowania:

a) Zadanie inwestycyjne  związane z informatyzacją - Zakup oprogramowania merytorycznego do celów rekrutacyjnych wraz z usługą wstępnej konfiguracji systemu pod kątem specyfiki i rekrutacji dla KSSiP – 60 000,00 zł.
Lokalizacja inwestycji: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5.

b) Zadanie inwestycyjne  związane z systemem zabezpieczeń i monitoringu -  Zakup z dostawą i montażem zabezpieczenia wejść do pomieszczeń – 113 913,99 zł.
Lokalizacja inwestycji: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 5.

Łączna wartość zadania inwestycyjnego: 173 913,99 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzynaście zł 99/100).

 

Data publikacji: 
2023-01-04 08:52
Data wytworzenia: 
2023-01-04 08:40
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2023-04-06 11:42
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma