Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Projekty aktualne

Projekt „Enhancing Cross-border Mutual Legal Assistance and Recognition of Decisions within the Context of Detention”

Projekt „Wzmocnienie transgranicznej wzajemnej pomocy prawnej i uznawania orzeczeń w kontekście pozbawienia wolności” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, a także EJTN i Rada Europy.

Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie środków będących alternatywą wobec pozbawienia wolności.

Projekt „Study on the Training Needs of Court Staff on EU Law in the EU”

Projekt „Badanie potrzeb szkoleniowych pracowników sądów i prokuratury w zakresie prawa UE w krajach UE” jest realizowany przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (EIPA) oraz instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z państw członkowskich UE jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021

W marcu 2020r. roku Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP rozpoczął realizację współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019).

Transgraniczne postępowanie upadłościowe-interdyscyplinarna współpraca sądowa

Projekt „ Transgraniczne postępowanie upadłościowe - interdyscyplinarna współpraca sądowa w celu skutecznego stosowania rozporządzenia UE nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r.” koordynowany jest przez ENM (Francuska Krajowa Szkoła Kadr Sądownictwa), przy udziale pozostałych partnerów projektu tj.

Strony

Subscribe to RSS - Projekty aktualne