Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską 2024

W dniu 14 maja 2024 r. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków odbył się zorganizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską. Do testu konkursowego przystąpiło 396 kandydatów, rywalizujących o 40 miejsc.

Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczył dr Paweł Dąbek – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

  1. prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;
  2. prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;
  3. postępowania cywilnego;
  4. prawa pracy;
  5. prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;
  6. prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;
  7. postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;
  8. prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;
  9. prawa międzynarodowego publicznego - prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;
  10. ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Aplikanci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w dniu 20 lipca 2024 r.

 

Dział Organizacyjny

Biuro Dyrektora

grupa 14 osób: kobiet i mężczyzn siedzących przy prostokątnym dużym stole. Po lewej stronie obok grupy tych osób siedzących przy stole stoi jeden mężczyzna. Na stole ustawione są butelki z wodą oraz kartki z imieniem i nazwiskiem każdej z tych osób. Przed jedną z kobiet widoczny laptop. Obok stoi przemawiający mężczyzna. W tle godło Polski.grupa osób: kobiet i mężczyzn siedzących każdy przy małym stoliku. Na stoliku każdej osoby ustawiona jest butelka z wodą oraz przyklejona jest kartka z numerem stolika.grupa osób: kobiet i mężczyzn siedzących każdy przy małym stoliku. Na stoliku każdej osoby ustawiona jest butelka z wodą oraz przyklejona jest kartka z numerem stolika.

 

Data publikacji: 
2024-05-15 07:22
Data wytworzenia: 
2024-05-15 07:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński