Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Egzamin prokuratorski – część pisemna

W dniach 11 i 12 kwietnia 2024 r. w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury rozpoczął się pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego w 2024 roku. Część pisemna egzaminu odbyła się w Hotelu Metropolo by Golden Tulip w Krakowie. Do egzaminu przystąpiły 162 osoby spośród 164 osób dopuszczonych, w tym: 83 aplikantów XII rocznika aplikacji prokuratorskiej, 46 aplikantów III rocznika aplikacji uzupełniającej prokuratorskiej, 19 aplikantów z poprzednich roczników aplikacji prokuratorskiej oraz 14 asystentów prokuratora. W pierwszym dniu części pisemnej egzaminu prokuratorskiego zdający sporządzali projekt apelacji prokuratora – w sprawie karnej. W drugim dniu części pisemnej egzaminowani aplikanci sporządzali dwa projekty pism procesowych tj. wniosek prokuratora o ubezwłasnowolnienie całkowite – w sprawie cywilnej oraz skargę prokuratora do wojewódzkiego sądu administracyjnego na akt prawa miejscowego – w sprawie administracyjnej.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów.

 

prokurator dr Piotr Kosmaty

Rzecznik Prasowy KSSiP

 

 

Data: 
wtorek, Kwiecień 16, 2024
Data publikacji: 
2024-04-16 15:19
Data wytworzenia: 
2024-04-16 14:45
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2024-04-16 15:19
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski