Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Udział przedstawicieli Krajowej Szkoły w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

W dniach 6 – 7 czerwca 2022 r. na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji |Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana "Uniwersalizm pracy ludzkiej wyzwania dla edukacji". Problematyka obrad skupiona była wokół wyzwań jakie stoją przed edukacją w czasach szybkich zmian społecznych. Podjęta została próba odpowiedzi na pytanie: Na ile współczesna edukacja przygotowuje do obecnego rynku pracy? Problematyka konferencji poruszała zagadnienia jednostki uwikłanej w zależności pomiędzy edukacją, rynkiem pracy i ludzką egzystencją. Wybór tematyki podyktowany został potrzebą podjęcia naukowego dyskursu w kontekście wpływu edukacji na ludzkie życia oraz wyzwań, jakie stoją przed edukacją w czasach nierówności społecznych. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Dr hab. prof. UP Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie i wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wygłosiła referat pt. "Edukacja do zawodu sędziego. Rozwój kariery", prokurator dr hab. prof. UP Czesław Kłak,  Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury kierujący Ośrodkiem Aplikacji Prokuratorskiej wygłosił referat pt. "Etyczne uwarunkowania służby prokuratorskiej", a prokurator dr Piotr Kosmaty, Zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wygłosił referat pt. "Droga do zawodu prokuratora. Blaski i cienie".


Prokurator dr Piotr Kosmaty
Z – ca Rzecznika Prasowego
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Galeria: 
Data publikacji: 
2022-06-07 10:26
Data wytworzenia: 
2022-06-07 10:15
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-07-15 15:35
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński