Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Konferencja „KIERUNKI ZMIAN W PROGRAMACH APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ ” w OS w Dębem, 8-10 czerwca 2022 r.

W dniach od 8 do 10 czerwca 2022 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem odbyła się konferencja metodyczna pod tytułem „Kierunki zmian w programach aplikacji sędziowskiej”.

Przedmiotem konferencji była prezentacja propozycji zmian w programach aplikacji sędziowskich (w poszczególnych zjazdach merytorycznych) - przede wszystkim zwykłej i w mniejszym stopniu uzupełniającej - pod kątem usprawnienia procesu kształcenia aplikantów sędziowskich w ramach ich szkolenia wstępnego oraz dyskusja nad przedstawianymi zmianami programowymi. Wykładowcy zapoznali się ze szczegółowymi propozycjami zmian programu aplikacji sędziowskiej, a w trakcie kilku różnych paneli dyskusyjnych (dotyczących m.in. prawa karnego, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, tzw. „szkoleń miękkich”) zaprezentowali własne stanowiska co do przedstawianych propozycji zmian. 

Poza tym celem konferencji było dalsze doskonalenie metodyki prowadzenia zajęć w ramach szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich (w tym budowanie umiejętności pracy z grupą aplikantów) oraz ugruntowanie współpracy wykładowców i koordynatorów zajęć (także z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury).  

Uczestniczący w konferencji wykładowcy mieli też okazję, w trakcie konwersatoriów i paneli dyskusyjnych, do wymiany doświadczeń dotyczących prowadzenia zajęć podczas szkolenia wstępnego aplikantów sędziowskich i to zarówno co do metodyki, jak i doboru oraz przygotowywania odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz sposobów realizacji obowiązków w trackie samych zajęć szkoleniowych.

W trakcie konferencji przedstawiono również wyniki przeprowadzonego w 2022 roku egzaminu sędziowskiego, a w szczególności poprzez porównanie wyników absolwentów X rocznika aplikacji sędziowskiej, I rocznika aplikacji uzupełniającej sędziowskiej oraz osób zdających ten egzamin bez odbycia aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Istotnym elementem konferencji były również wykłady wygłoszone przez wykładowców Krajowej Szkoły.

Konferencję zorganizował Dział Dydaktyczny Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP.

 

Data publikacji: 
2022-06-30 08:04
Data wytworzenia: 
2022-06-30 08:01
Autor treści: 
Piotr
Woicki