Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

„Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości”

„Szkolenia z zakresu prawa ochrony konsumenta i postępowań egzekucyjnych dla kadr wymiaru sprawiedliwości” to nowy projekt realizowany przez Dział Funduszy Pomocowych Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W dniach 13 -14 stycznia 2022 roku, odbyły się warsztaty konsultacyjne w formule spotkania online na platformie MS Teams. Warsztaty prowadzone były przez Z-cę Dyrektora Krajowej Szkoły sędziego Adama Czerwińskiego. W warsztatach uczestniczyli: przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dr Daniel Mańkowski, Prezes Krajowej Rady Komorniczej dr Rafał Łyszczek, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz oraz sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy. Ekspertami kluczowymi w tym projekcie są Agata Zając – sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie i dr hab. Marcin Uliasz – sędzia Sadu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.

Uczestnicy oraz eksperci dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z ochroną konsumentów, w szczególności w kontekście problematyki umów kredytowych indeksowanych do waluty obcej lub denominowanych w walucie obcej, zawieranych z konsumentami. Zastanawiano się również nad problemami związanymi z postępowaniem egzekucyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów postępowania egzekucyjnego. W licznych wypowiedziach uczestnicy podkreślali znaczenie kompleksowego omówienia orzecznictwa dotyczącego sądowej kontroli treści umów zawieranych przez konsumentów oraz postępowania sądowego z udziałem konsumenta. Ponadto wskazywano na znaczenie nadzoru judykacyjnego i administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym oraz trybu uzasadniania postanowień sądu i referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Zasygnalizowane wątpliwości związane z tematyką projektu stały się wyjściem do dyskusji podczas drugiego dnia warsztatów. Wypracowano optymalne założenia związane z realizacją programów szkoleniowych w oparciu o materiały przygotowane przez ekspertów kluczowych. Zwracano uwagę, na treści które powinny być szerzej omówione w trakcie prowadzonych szkoleń oraz podkreślano konieczność okresowego przeglądu programów szkoleniowych w celu uwzględnienia najnowszego orzecznictwa i zmian legislacyjnych.

Szkolenia przygotowane w projekcie są skierowane do sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora.

Szkolenia będą się odbywały w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz w Lublinie. Pierwsze szkolenie z zakresu postępowań egzekucyjnych jest zaplanowane w terminie 31 stycznia – 2 lutego 2022 roku, natomiast z prawa ochrony konsumenta w terminie 14 – 16 lutego 2022 roku., pozostałe terminy szkoleń są dostępne na stronie Krajowej Szkoły w zakładce Fundusze Pomocowe i pod adresem https://www.kssip.gov.pl/node/7743

 

Serdecznie zapraszamy!

Data publikacji: 
2022-01-19 13:34
Data wytworzenia: 
2022-01-19 13:24
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2022-01-19 13:41
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński