Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Spotkanie z patronami koordynatorami oraz patronami praktyk aplikantów aplikacji sędziowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie.

W dniu 13 lutego 2024 r., w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, odbyło się spotkanie z patronami koordynatorami i patronami praktyk sprawującymi patronat nad aplikantami aplikacji sędziowskiej i uzupełniającej sędziowskiej. Spotkanie to zostało zorganizowane przez Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a wzięli w nim udział sędziowie-patroni koordynatorzy i patroni praktyk z obszaru działalności apelacji szczecińskiej. W jego trakcie Kierownik Działu Praktyk i Spraw Aplikantów Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP – sędzia Radosław Lorenc oraz Kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP  – dr Mariusz Kucharczyk przedstawili ramy prawne i założenia praktyk aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji uzupełniającej sędziowskiej, aktualne zalecenia do praktyk,  zasady ich organizacji, a także zwrócili uwagę na zależność między zajęciami szkoleniowymi a praktykami. Omówiono nadto kluczowe problemy związane z przeprowadzaniem praktyk zgłaszane zarówno przez aplikantów, jak i patronów. Przy tej okazji prowadzący przedstawili najistotniejsze uwagi zawarte w ewaluacji praktyk aplikantów aplikacji sędziowskich.
    Następnie sędziowie Radosław Lorenc i Mariusz Kucharczyk odbyli spotkanie z Prezesem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie - sędzią Maciejem Żelazowskim. W jego trakcie przedstawili oni najistotniejsze aspekty realizacji praktyk aplikantów sędziowskich z obszaru apelacji szczecińskiej i innych, w tym zwrócili uwagę na pojawiające się problemy organizacyjne z tym związane (dostęp przez aplikantów do systemu zarządzania tożsamością, dostęp do pomieszczeń sądowych, zapewnienie miejsca pracy oraz niezbędnego sprzętu aplikantom itp.). Podkreślono przy tym, iż aplikanci są częścią systemu wymiaru sprawiedliwości i w związku z tym istotne jest aby praktyki przebiegały w sposób umożliwiający im rzetelne przygotowanie się do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego.

Data publikacji: 
2024-02-16 07:31
Data wytworzenia: 
2024-02-16 07:30
Autor treści: 
Piotr
Woicki