Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza uprawnione podmioty  do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024

 

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie sprawozdania z badania informującego czy sprawozdanie finansowe podmiotu  jest zgodne z przepisami prawa i stosowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury zasadami (polityką) rachunkowości , czy rzetelnie,  jasno przedstawia informacje finansowe  istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Krajowej Szkoły oraz czy stanowiące podstawę jego sporządzenia księgi rachunkowe są prawidłowo prowadzone.

Pisemne oferty należy składać pod wyżej wymienionym adresem lub elektronicznie: [email protected] w terminie do dnia 30-09-2023 do godz. 15.30 (decyduje data wpływu).

 

Data publikacji: 
2023-09-14 08:45
Data wytworzenia: 
2023-09-14 08:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński