Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt „UpJudCoop” – Update on European Union judicial cooperation instruments

Projekt „UpJudCoop” – "Update on European Union judicial cooperation instruments" współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, jest adresowany do grupy obejmującej łącznie 200 prawników rekrutowanych poprzez instytucje - sygnatariuszy projektu z Polski, Irlandii, Hiszpanii, Finlandii, Belgii, Słowenii i Włoch. Dla Uczestników z Polski przewidziano miejsca dla trzech sędziów i/lub prokuratorów na każdym z ośmiu zaawansowanych wydarzeń szkoleniowych, które odbędą się w Luksemburgu. Koordynatorem projektu jest Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA).

 

Podstawowym celem projektu jest wzmacnianie skutecznego i spójnego stosowania prawa UE, w szczególności w odniesieniu do sposobów wdrażania instrumentów europejskiej współpracy sądowej, zarówno w zakresie prawa cywilnego, jak i karnego, m.in. Europejskiego Nakazu Aresztowania, Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, unijnego prawa karnego materialnego w odniesieniu do przestępstw na szkodę interesów finansowych UE, doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów, a także unijnych regulacji w zakresie prawa spadkowego i upadłościowego. Szkolenia przewidziane do realizacji w ramach projektu będą szczegółowo zapoznawać Uczestników z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w odniesieniu do wymienionych instytucji międzynarodowej współpracy sądowej.

 

Powyższe cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację ośmiu dwudniowych wydarzeń szkoleniowych w formie seminariów, które odbywać się będą w Luksemburgu w okresie od maja 2023 roku do maja 2025 roku. Wydarzenia mają być połączone również z wizytą w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Językiem roboczym realizowanych wydarzeń szkoleniowych będzie język angielski – z zapewnieniem symultanicznego tłumaczenia na język polski.

 

Rekrutacja na każde z planowanych w projekcie wydarzeń szkoleniowych odbywać się będzie za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-KSSiP. Najbliższe szkolenie w projekcie nt. doręczania dokumentów i przeprowadzania dowodów odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2024 roku. Rekrutacja na to wydarzenie zakończyła się z dniem 05 kwietnia 2024 roku. Z początkiem maja 2024 roku zostanie natomiast otwarta rekrutacja na kolejne szkolenie w projekcie, zaplanowane do realizacji w dniach 25-26 września 2024 roku w Luksemburgu, którego tematyka oscylować będzie wokół Rozporządzenia UE "Bruksela I bis". Zapraszamy do bieżącego śledzenia aktualnie otwartych rekrutacji (https://www.kssip.gov.pl/node/9242) oraz do aplikowania!

 

Szczegółowe informacje o projekcie "UpJudCoop" znajdują się na stronach internetowych EIPA: https://www.eipa.eu/services/upjudcoop/

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Asystent sędziego Michał Maleszyk, główny specjalista

[email protected]

tel.  81 458 37 61

 

                         

Data publikacji: 
2023-03-13 11:39
Data wytworzenia: 
2023-03-13 11:32
Autor treści: 
Michał
Maleszyk
Ostatnia zmiana: 
2024-04-23 12:00
Autor zmiany: 
Michał
Maleszyk