Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Webinaria i szkolenia nagrane

 Na Platformie Szkoleniowej e-kssip można obejrzeć nagrane webinaria oraz szkolenia on-line. Aby obejrzeć webinarium lub szkolenie on-line wystarczy zapisać się na listę uczestników.                                                                                                                                                                           
 
 
                                                                                                                                                                             
NUMER  RODZAJ SZKOLENIA TEMAT  ADRESACI TERMIN
W1/22/VIDEO webinarium Proces cywilny a Brexit - metodyka postępowania - webinarium sędziowie, asesorzy sądowi, asystenci sędziów, referendarze sądowi do 31.08.2022 r. 
W4/22/VIDEO webinarium Czynność wysłuchania małoletniego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego - webinarium Sędziowie i asystenci sędziów orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych od 23.05.2022 r.
 do 31.08.2022 r. 
W6/22/VIDEO webinarium Sytuacja dzieci rodziców osadzonych w zakładach karnych - webinarium Sędziowie orzekający w wydziałach wykonywania orzeczeń i w wydziałach penitencjarnych sądów powszechnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także zawodowi kuratorzy sądowi rodzinni i zawodowi kuratorzy dla dorosłych do 31.08.2022 r. 
W9/22/VIDEO webinarium Wspólne Zespoły Śledcze - podstawy prawna, zasady funkcjonowania - webinarium sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów od 23.05.2022 r.
do 31.08.2022 r. 
W12/22/VIDEO webinarium Przedawnienie w prawie karnym - webinarium  sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów od 23.05.2022 r.
do 31.08.2022 r. 
W14/22/VIDEO webinarium Czyn ciągły po nowelizacji - webinarium sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów od 23.05.2022 r.
do 31.08.2022 r. 
W18/22/VIDEO webinarium Wpływ dopalaczy na organizm człowieka, opinia sądowo-psychiatryczna w sprawach dotyczących nowych substancji psychotropowych - webinarium sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów do 31.08.2022 r. 
W19/22/VIDEO webinarium Doręczenia elektroniczne w postępowaniu karnym - webinarium  sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów do 31.08.2022 r. 
C55/A/22/VIDEO szkolenie nagrane Kuratela w świetle prawa rodzinnego - szkolenie nagrane sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego od 23.05.2022 r.
do 31.08.2022 r. 
C47/A/22/VIDEO szkolenie nagrane Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym - szkolenie nagrane sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego od 23.05.2022 r.
do 31.08.2022 r. 
C62/22/VIDEO szkolenie nagrane Postępowania przed sądem rodzinnym dotyczące małoletnich dzieci z Ukrainy - szkolenie nagrane. Stan na 25 marca 2022 r. Sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach do 30.06.2022 r. 
W3/22/VIDEO webinarium Środki detencyjne wobec małoletnich dzieci cudzoziemskich Sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych, w wydziałach rodzinnych i nieletnich sądów powszechnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach do 30.11.2022 r.
W11/22/VIDEO webinarium Gwarancje procesowe dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym w świetle regulacji Unii Europejskiej  sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratorów do 30.11.2022 r.

 

Data publikacji: 
2022-05-17 08:53
Data wytworzenia: 
2022-05-16 15:28
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2022-06-22 12:13
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak