Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Marzec 2022 r.

Szkolenia ustawiczne zaplanowane na marzec 2022 r. 
Szkolenia on-line i stacjonarne.
Zapisy na szkolenia za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej e-kssip. 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Adresaci szkolenia  Nr szkolenia  Termin od Termin do Miejsce Temat szkolenia

kuratorzy sądowi

rodzinni

U2/A/22 1 marzec 2022 1 marzec 2022 on-line Przymusowe odebranie osoby z udziałem kuratora
Prezesi sądów, Dyrektorzy sądów, Przewodniczący Wydziałów, Kierownicy Wydziałów C61/A/22 2 marzec 2022 4 marzec 2022 Dębe Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C20/A/22 2 marzec 2022  2 marzec 2022 on-line Doręczenia sądowe
sędziowie,
asystenci sędziów,
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury 
C25/22 4 marzec 2022 4 marzec 2022 on-line Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
Prezesi sądów,  Dyrektorzy sądów, Przewodniczący Wydziałów, Kierownicy Wydziałów C61/B/22 9 marzec 2022  11 marzec 2022 Dębe Mobbing-przeciwdziałanie i zwiększanie świadomości
Sędziowie rodzinni, cywilni, gospodarczy i prawa pracy C60/22 9 marzec 2022 9 marzec 2022 on-line Mediacja w sądownictwie
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów,
prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C47/A/22 11 marzec 2022 11 marzec 2022 on-line Prekluzja dowodowa w postępowaniu gospodarczym
sędziowie, asesorzy sądowi,  referendarze sądowi,
asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C20/B/22 11 marzec 2022 11 marzec 2022 on-line Doręczenia sądowe
sędziowie,
asesorzy sądowi,
referendarze sądowi,
asystenci sędziów,
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury 
C58/22 14 marzec 2022  14 marzec 2022 on-line Dyskryminacja, mobbing w stosunkach pracy
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury,
asystenci prokuratorów
K39/A/22 14 marzec 2022 14 marzec 2022 on-line Apelacja dla prokuratorów
osoby pełniące funkcję inspektora ochrony danych w sądach powszechnych U26/21 14 marzec 2022 16 marzec 2022 Dębe Ochrona danych osobowych w sądownictwie powszechnym
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury,
asystenci prokuratorów
K21/A/22 14 marzec 2022  14 marzec 2022 on-line Europejski nakaz aresztowania - ściganie i poszukiwanie podejrzanych w Unii Europejskiej
asystenci sędziów C2/A/22 21 marzec 2022  22 marzec 2022 on-line Metodyka pracy asystenta sędziego
urzędnicy sądowi  U8/B/22 21 marzec 2022 22 marzec 2022 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych dla urzędników sądowych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów,
prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C59/B/22 22 marzec 2022 22 marzec 2022 on-line Świadczenia z ubezpieczenia społecznego
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury,
asystenci prokuratorów
K7/A/22 22 marzec 2022 23 marzec 2022 on-line Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
urzędnicy sądowi  U9/A/22 24 marzec 2022  25 marzec 2022 on-line Współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych dla urzędników sądowych
urzędnicy sądowi  U12/A/22 24 marzec 2022 24 marzec 2022 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
urzędnicy sądowi  U12/B/22 25 marzec 2022 25 marzec 2022 on-line Funkcjonowanie sekretariatów wydziałów karnych sądów powszechnych
prokuratorzy,
asesorzy prokuratury,
asystenci prokuratorów
K40/A/22 25 marzec 2022 25 marzec 2022 on-line Kasacja dla prokuratorów
sędziowie,
asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C55/A/22 28 marzec 2022 28 marzec 2022 on-line Kuratela w świetle prawa rodzinnego
urzędnicy prokuratury U4/22 28 marzec 2022  30 marzec 2022 Lublin Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych szkolenie dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą
kierownicy sekretariatów wydziałów sądów powszechnych i ich zastępcy U10/E/22 28 marzec 2022 30 marzec 2022 Dębe SLPS – zadania sekretariatów wydziałów sądów powszechnych
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy,
asesorzy prokuratury 
C26/A/22 28 marzec 2022  28 marzec 2022 on-line Odpowiedzialność cywilna w stanie zagrożenia epidemicznego i stanie epidemii
sędziowie, asesorzy sądowi,
asystenci sędziów, prokuratorzy,
asesorzy prokuratury,
asystenci prokuratorów
K5/A/22 28 marzec 2022 29 marzec 2022 on-line Pojęcie tożsamości czynu i granic zaskarżenia – zagadnienia praktyczne
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów,
prokuratorzy, asesorzy prokuratury 
C15/A/22 30 marzec 2022 30 marzec 2022 on-line Instytucja potrącenia
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C17/A/22 30 marzec 2022 1 kwiecień 2022 Lublin Środki zaskarżenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
sędziowie,
asesorzy sądowi,
asystenci sędziów
K42/A/22 30 marzec 2022 30 marzec 2022 on-line Metodyka sporządzania uzasadnień wyroków w sprawach karnych na urzędowym formularzu
sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi, asystenci sędziów, prokuratorzy, asesorzy prokuratury  C38/A/22 30 marzec 2022 30 marzec 2022 on-line  Postępowanie spadkowe krajowe i unijne
sędziowie C1/A/22/3  30 marzec 2022 1 kwiecień 2022 Dębe Szkolenie dla sędziów po objęciu pierwszego stanowiska
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Data publikacji: 
2022-02-02 10:45
Data wytworzenia: 
2022-02-02 10:37
Autor treści: 
Monika
Sędłak
Ostatnia zmiana: 
2022-04-10 18:39
Autor zmiany: 
Monika
Sędłak