Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

AIAKOS 2021 – aplikanci z 6 państw członkowskich Unii Europejskiej z wizytą w Krajowej Szkole

W dniach 29 listopada – 3 grudnia 2021 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury gościła w Krakowie aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także młodych sędziów i prokuratorów z 6 państw członkowskich Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji uczestniczyło 21 aplikantów z Krajowej Szkoły, a także 29 uczestników z zagranicy: 3 prokuratorów (2 z Holandii oraz 1 z Niemiec), 8 sędziów (3 z Niemiec, 2 z Holandii, 3 z Belgii),18 aplikantów sędziowskich (10 z Francji, 7 z Hiszpanii, 1 z Belgii).

Tegoroczny AIAKOS zainaugurowany został przemówieniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – sędziego Dariusza Pawłyszcze, który przywitał uczestników oraz przedstawił główne założenia programu wymiany.

Tygodniowy program został przygotowany i był koordynowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły. W trakcie wymiany uczestnicy zapoznawali się z praktycznymi aspektami wykonywania w Polsce zawodu sędziego i prokuratora, strukturą i organizacją polskiego wymiaru sprawiedliwości, a także sposobami oraz metodami szkolenia przyszłych sędziów i prokuratorów. Ponadto aplikanci mieli okazję wziąć udział w wizycie studyjnej na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. W tym roku również po raz pierwszy zorganizowane zostały zajęcia z tzw. Judgecraft’u, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy programu wymiany AIAKOS w Europie.

Program AIAKOS jest realizowany w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network). Jego adresatami są aplikanci sędziowscy i prokuratorscy, a także nowo mianowani sędziowie i prokuratorzy z państw Unii Europejskiej. Podczas kilkudniowego stażu grupowego jego uczestnicy goszczą w wybranym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Celem programu jest m.in. rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej, budowa wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości, wzmocnienie europejskiej kultury sądownictwa, a także poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej. Istotne jest również podnoszenie przez uczestników programu  umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się w języku angielskim.

Galeria: 
Data publikacji: 
2021-12-10 11:27
Data wytworzenia: 
2021-12-10 11:30
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński