Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Ogłoszenie wyników XVIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów

W dniu 14 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w siedzibie Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników XVIII Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów, zorganizowanego przez Instytut Ekspertyz Sądowych we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Honorowy patronat nad Turniejem sprawuje Minister Sprawiedliwości.

Laureatami Turnieju zostali:

I miejsce – pani Małgorzata Moś-Brachowska, aplikantka aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
II miejsce – pani Dorota Berezowska, aplikantka aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury;
III miejsce – pani Anna Wolska, aplikantka aplikacji prokuratorskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.


W poszczególnych kategoriach najlepsze wyniki uzyskali:
Rozwiązanie testu teoretycznego z zakresu kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej: pani Dorota Berezowska;
Sporządzenie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego: pani Małgorzata Moś-Brachowska;
Przeprowadzenie praktycznych czynności kyminalistyczno-procesowych, tj. konfrontacji: pani Dorota Berezowska.
W uroczystości ogłoszenia wyników Turnieju udział wzięli między innymi pan Wojciech Węgrzyn, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz pan prokurator Marek Jamrogowicz – Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego, którzy wręczyli laureatom nagrody ufundowane przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego.

Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, pan Leszek Pietraszko, wręczył zdobywcom trzech pierwszych miejsc ufundowane przez siebie nagrody rzeczowe.

Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów jest organizowany przez Instytut Ekspertyz Sądowych od 1995 roku. Składa się z dwóch części – teoretycznej polegającej na rozwiązaniu testu oraz przygotowaniu postanowień o powołaniu biegłego, oraz praktycznej, w trakcie której wyłonieni w drodze eliminacji finaliści przeprowadzają czynność procesową. W tym roku zadaniem uczestników Turnieju było przeprowadzenie konfrontacji.

Po zakończeniu tegorocznej edycji Turnieju w siedzibie Krajowej Szkoły odbyło się otwarte dla wszystkich aplikantów spotkanie podsumowujące to wydarzenie, w trakcie którego członkowie Jury omówili jego wyniki.
 
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury aktywnie wspiera Instytut Ekspertyz Sądowych w przygotowaniu Turnieju od 2011 roku.
Data publikacji: 
2013-08-12 13:09
Data wytworzenia: 
2013-08-12 13:09
Ostatnia zmiana: 
2013-09-06 10:30
Autor zmiany: 
admin