Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Seminarium "Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego", Lublin, 3-4.03.2022

Data szkolenia:

3-4.03.2022

Miejsce szkolenia:

Lublin

Grupa docelowa:

urzędnicy sądowi, asystenci sędziego, referendarze

Sygnatura:

M12/21

Termin zgłoszeń:

16.02.2022

Język roboczy:

polski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w seminarium pt.: "Lepsze stosowanie europejskiego prawa karnego".

Językiem roboczym seminarium będzie język polski.

Rejestracja na szkolenie będzie możliwa za pośrednictwem platformy szkoleniowej po ponownym jej uruchomieniu od dnia 25 stycznia 2022 r. 

Uwaga! W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o śledzenie bieżącej korespondencji oraz komunikatów na platformie szkoleniowej z uwagi na możliwość odwołania, przełożenia terminu lub zmiany formatu szkolenia. Informacje o zmianach będą zamieszczane na platformie szkoleniowej oraz przesyłane zakwalifikowanym na szkolenie uczestnikom drogą mailową.

 

Cel:

Seminarium ma na celu poszerzenie wiedzy pracowników sądów w zakresie niektórych często pomijanych zagadnień europejskiego prawa karnego.

 Kluczowe zagadnienia:

  • Wzajemna pomoc prawna
  • Europejski nakaz aresztowania (ENA)
  • Europejski nakaz dochodzeniowy (END)
  • Wzajemne uznawanie
  • Zamrożenie i konfiskata

 Metodologia:

Szkolenie składa się z wielu modułów, z których każdy obejmuje konkretne zagadnienie z zakresu europejskiego prawa karnego. Każdy moduł rozpoczyna się od krótkiej prezentacji na dany temat przez prowadzącego szkolenie, po której następują studia przypadków i ćwiczenia. Podczas rozwiązywania ćwiczeń uczestnicy zapoznają się ze źródłami prawa i narzędziami internetowymi związanymi z tematem.

Liczba uczestników: 30

Termin: 3-4.02.2022 (seminarium)

Termin zgłaszania się: 16.02.2022 r.

Miejsce: Lublin, siedziba KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62

 

Zakwaterowanie:

Uczestnicy samodzielnie organizują i opłacają nocleg. Organizator (Akademia Prawa Europejskiego w Trewirze - ERA), po zakończeniu szkolenia,  dokona zwrotu poniesionych kosztów jednego noclegu  (1 nocleg, maks. 50 euro za 1 nocleg). W tym celu należy wypełnić formularz zwrotu kosztów noclegu i przesłać go wraz z oryginałem faktury do ERY.

Do zwrotu kosztów noclegu są uprawnione osoby zamieszkujące powyżej 100 km od miejsca seminarium.

Wyżywienie

Zapewnia organizator zgodnie z programem seminarium.

Koszty dojazdu

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Więcej informacji dotyczącej ww. projektu na stronie:

https://era-comm.eu/court-staff-criminal-law/

 

Warunki uczestnictwa

 

Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę uczestników na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

  • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-10-27 21:12
Data wytworzenia: 
2021-10-25 20:52
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2022-01-19 23:09
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko