Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt "Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system"

Projekt „Preparing criminal justice professionals to address new (post)Pandemic challenges: criminals’ new modi operandi and their impact on the EU criminal justice system” (Nowe wyzwania popandemiczne w sprawach z zakresu prawa karnego w UE) finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z krajów członkowskich UE.

Główne cele projektu:

• Zapewnienie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat architektury stron internetowych i pojęć (protokół internetowy, anonimowość online, szyfrowanie, internetowa pamięć podręczna, serwery proxy itp.);

• Zapoznanie uczestników (którzy często nie mają przygotowania technicznego) z wyzwaniami i trudnościami związanymi z Internetem;

• Uświadomienie uczestnikom nowych sposobów działania (po)pandemicznych przestępców (w tym najnowszych przepisów UE dotyczących e-dowodów, wykorzystywania seksualnego dzieci, prac prowadzonych nad szyfrowaniem itp.)
• Wymiana najlepszych praktyk i informacji w sposób bardzo zorientowany na praktykę (obecnie nie ma ram prawnych UE dotyczących informatyki śledczej i dowodów cyfrowych, dlatego praktyczne doświadczenia zdobyte przez kolegów mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia tego zjawiska);
• Ułatwienie tworzenia sieci i zachęcanie do bliskich kontaktów i współpracy między prawnikami z UE.

 

W ramach projektu zaplanowano w latach 2022-2024 organizację 7 seminariów, w tym jednego w Polsce.

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

era

Data publikacji: 
2021-10-08 23:05
Data wytworzenia: 
2021-10-04 14:53
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2023-08-28 14:46
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko