Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu


Projekt "Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives"

Projekt „Countering Trafficking in Human Beings: Measures to Intensify Investigations and Prosecutions, Disrupt the Financial Business Model and Enhance Financial Investigations and Intensify Preventive Initiatives” finansowany ze środków Komisji Europejskiej jest adresowany do sędziów i prokuratorów z państw UE. Koordynatorem projektu jest Akademia Prawa Europejskiego (ERA). Partnerami projektu są szkoły wymiaru sprawiedliwości z Austrii, Bułgarii, Hiszpanii,  Polski  oraz Portugalii.

Głównym celem projektu jest jest debata oraz ocena, w jaki sposób europejskie prawodawstwo, standardy i formy współpracy są stosowane w państwach członkowskich UE w zakresie handlu ludźmi, a także spojrzenie na tę kwestie z perspektywy zachęcającej państwa członkowskie do lepszej współpracy w celu zapewnienia utrzymania najwyższych możliwych standardów oraz zwiększenia wzajemnego zaufania.

 

W ramach projektu zaplanowano w latach 2022-2023 organizację 6 seminariów, w tym jednego w Polsce.

 

Koordynator projektu z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

[email protected]

tel.  81 440 87 16

era

Data publikacji: 
2021-10-08 23:04
Data wytworzenia: 
2021-10-04 14:28
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2023-02-17 10:03
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko