Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Posiedzenie przygotowawcze w postępowaniu sądowym – 17 września, 15 października, 24 listopada, 8 grudnia 2021 r. – szkolenie online – C20/A/21, C20/B/21, C20/C/21, C20/D/21

Data szkolenia: 17 września, 15 października, 24 listopada, 8 grudnia 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                             
Wykładowcy


Piotr Jakubiec
sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa medycznego. Od kilkunastu lat współpracuje z wyższymi uczelniami, instytucjami i organizacjami zrzeszającymi prawników, izbami lekarskimi oraz szpitalami i zrzeszeniami zawodowymi lekarzy różnych specjalności, prowadząc szkolenia, warsztaty i wykłady z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego, prawa medycznego, metodyki pracy sędziego i ustroju sądownictwa.
 

Tematyka szkolenia

• Nowy model organizacji postępowania cywilnego. Koncepcja planowania rozprawy i instrumenty prawne pozwalające na zaplanowanie rozprawy przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego.

• Cel posiedzenia przygotowawczego.

• Decyzja przewodniczącego co do przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego.

• Czynności poprzedzające wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego - doręczenie pozwu, wymiana pism przygotowawczych, wyjaśnienie stanowisk stron, ustalenie przedmiotu sporu, podstawy prawnej powództwa i obrony – aktywność przewodniczącego.

• Zobowiązanie do wskazania podstawy prawnej żądania i wniosku, związanie sądu wskazaną przez stronę podstawą faktyczną i prawną powództwa lub obrony.

• Pouczenia kierowane do stron.

• Pisma przygotowawcze a prekluzja dowodowa.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

• Zarządzenie o wyznaczeniu posiedzenia przygotowawczego. Obowiązek stawiennictwa.

• Przebieg posiedzenia przygotowawczego. Czynności przewodniczącego i stron zmierzające do ugodowego rozwiązania sporu, skierowanie stron do mediacji.

• Ustalenie w toku posiedzenia przygotowawczego okoliczności niezbędnych do zaplanowania rozprawy, sporządzenia planu rozprawy.

• Dopuszczalność zgłoszenia nowych twierdzeń i dowodów w toku posiedzenia przygotowawczego.

• Zakres pouczeń udzielanych przez przewodniczącego na podstawie art. 156 1 k.p.c.

• Odroczenie posiedzenia przygotowawczego.

• Protokół posiedzenia.

• Plan rozprawy.

• Współpraca ze stornami przy konstruowaniu planu rozprawy, znaczenie informacji i pouczeń przekazanych przez przewodniczącego.

• Konieczność uzyskania jasnych stanowisk stron co do każdego z elementów planu rozprawy.

• Wpływ planu rozprawy na dalszy przebieg postępowania i wyrokowanie.

• Formułowanie projektu planu rozprawy, oświadczenia stron.

• Treść planu rozprawy na podstawie wybranych stanów faktycznych – wspólne redagowanie planu.

• Wykonanie planu rozprawy – prawne i faktyczne przeszkody, decyzje sądu lub przewodniczącego.

• Zmiana planu.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

 - merytorycznie: sędzia Anna Cybulska
   tel. 81 458 37 57
   e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

 

 

 

Data publikacji: 
2021-10-15 10:34
Data wytworzenia: 
2021-09-14 13:44
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-10-15 10:34
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz