Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Koszty sądowe po nowelizacji - 6 września 2021 r., on-line, C12/A/21

Data szkolenia: 6 września 2021 r.
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca

Mirosław Trzaska - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, wizytator ds. cywilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; wykładowca z zakresu prawa cywilnego w ramach szkoleń organizowanych dla sędziów, adwokatów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Tematyka szczegółowa

  1. Zmiany dotyczące zasad zasądzania kosztów sądowych, w tym przyznawania wynagrodzeń biegłym sądowym oraz zwrotu kosztów i wydatków świadkowi i innym podmiotom.
  2. Nowe stawki opłat sądowych.
  3. Podstawy zwolnienia osoby fizycznej od kosztów sądowych oraz nowe zasady zwalniania spółek handlowych od kosztów sądowych, poglądy doktryny i praktyka orzecznicza sądów.
  4. Nowe uregulowania dotyczące kosztów komorniczych – stan normatywny, węzłowe problemy w orzecznictwie, przepisy przejściowe.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Grzegorz Kister

tel. (81) 458 37 54

e-mail: g.kister@kssip.gov.pl  

 


organizacyjnie:

główny specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

 


 

 

Data publikacji: 
2021-07-07 22:35
Data wytworzenia: 
2021-06-29 13:33
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-07-07 22:35
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz