Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Zarządzanie kuratorską służbą sądową - 21-23 czerwca 2021 r., OS Dębe, F2/A/21

Temat: Zarządzanie kuratorską służbą sądową
Data: 21-23 czerwca 2021 r.
Miejsce: OS Dębe
Grupa docelowa: kuratorzy okręgowi oraz kierownicy zespołów kuratorskiej służby sądowej

Wykładowcy

Małgorzata Torój - doktor psychologii, psycholog biznesu, trener i coach PCC ICF (Professional Certified Coach ICF). Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności menedżerskich, komunikacji i autoprezentacji oraz rozwiązywania konfliktów. Wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów. Autor publikacji naukowych i popularno – naukowych dotyczących psychologii komunikacji i emocji.
 
Anna Janus-Dębska - doktor nauk społecznych, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, w latach ubiegłych wykładowca: w Wyższej Szkole Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu w Białymstoku, członkini Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkini Komitetu Organizacyjnego II i III Kongresu Kuratorskiego, ekspert Krajowej Rady Kuratorów. Współautorka raportów opublikowanych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: „Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego” i „Metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej stosowane przez kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych”. Autorka licznych publikacji związanych z pracą kuratorów sądowych.
 

Tematyka szczegółowa

Zarządzanie kuratorską służbą sądową

 1. Kompetencje i uprawnienia prezesa sądu okręgowego i prezesa sądu rejonowego w zakresie nadzoru nam kuratorską służbą sądową, pracodawca kuratora zawodowego.
 2. Obowiązki, uprawnienia i zadania kuratora okręgowego i kierownika zespołu kuratorskiego oraz ich rola w kuratorskiej służbie sądowej.
 3. Aspekt formalno-prawny relacji: kurator okręgowy – kierownik zespołu, kierownik zespołu – kurator zawodowy, kurator zawodowy – kurator społeczny.
 4. Udział kuratora okręgowego i kierownika zespołu w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów i ośrodków kuratorskich. Dodatki specjalne, nagrody uznaniowe – narzędzia ewaluacyjne, zespoły konsultacyjno-problemowe – przykłady dobrych praktyk.
 5. Instytucje delegowania i przeniesienia w kuratorskiej służbie sądowej. Kontrola, ocena i nadzór nad pracą zespołów kuratorskich oraz kuratorów sądowych, egzekwowanie wykonywania zaleceń pokontrolnych.
 6. Organizacja aplikacji kuratorskiej – rola kuratora okręgowego, kierownika zespołu, patrona.
 7. Kierownik zespołu i kurator okręgowy – sprawni menedżerowie.
 8. Budowanie autorytetu i wiarygodności szefa zespołu. Budowanie silnego zespołu – umiejętność współpracy, prawidłowe relacje interpersonalne w zespole, efektywna komunikacja z zespołem
  w sytuacjach stresowych i kryzysowych, rozwiązywanie konfliktów w zespole.
 9. Zasady planowania i organizacji pracy. Skuteczne delegowanie zadań – warunki i sposoby przekazywania poleceń. Motywowanie zespołu – uznanie i docenienie.
 10. Kooperacja kontra rywalizacja w zespole.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora: 

merytorycznie:

sędzia Beata Majewska

tel. (81) 440 87 25

e-mail: b.majewska@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

specjalista ds. szkoleń Małgorzata Staniak

tel. 81 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

 


  

Data publikacji: 
2021-05-26 08:36
Data wytworzenia: 
2021-05-24 13:03
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2021-05-26 08:36
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz