Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na międzynarodową konferencję (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że realizuje współfinansowany przez UE projekt szkoleniowy z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia koncentrujące się na trzech głównych tematach unijnych sporów transgranicznych dotyczących prawa rodzinnego z udziałem dzieci – tj. władzy rodzicielskiej, tzw. uprowadzeń rodzicielskich oraz kwestii alimentacyjnych. Z każdej tematyki zorganizowany zostanie cykl trzech wydarzeń - webinarium wprowadzające, szkolenie na poziomie zaawansowanym oraz konferencja podsumowująca.

Podczas wszystkich wydarzeń zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na dedykowanej mu stronie internetowej, na razie dostępnej tylko w angielskiej wersji językowej (wersja polska dostępna będzie w późniejszym terminie).

W pierwszym etapie realizacji projektu zorganizowane zostaną trzy szkolenia dot. postępowania w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz zmian w tym zakresie w regulacjach Rozporządzenia Bruksela II:

 1. Webinarium na poziomie podstawowym, które dostępne będzie w terminie 22 marca-16 kwietnia br. na platformie szkoleniowej koordynatora projektu (EIPA).
 2. Szkolenie „Postępowanie w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Najnowsze zmiany w regulacjach Rozporządzeniu Bruksela II” na poziomie zaawansowanym.
 3. Konferencja nt. dobrych praktyk w zakresie postępowań w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej - w dniu 17 czerwca br. online (opis poniżej).

UWAGA: Uprzedni udział w szkoleniu nie stanowi przeszkody podczas selekcji uczestników konferencji .

Szkolenie

 Dobre praktyki w transgranicznych sprawach z zakresu władzy rodzicielskiej (Good practices in cross-border parental responsibility cases)

Data szkolenia:

 17 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 online

Grupa docelowa:

 sędziowie

Język roboczy:

 angielski – z tłumaczeniem na języki polski, francuski i rumuński

Sygnatura:

 M22/C/21

Liczba miejsc

 7

Informacje o szkoleniu:

  https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/conference-17-june-2021/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/edit.php?id=7450

Zakończenie rekrutacji

 26 maja 2021r.

UWAGA: po zakończeniu rekrutacji przez KSSiP konieczna będzie dodatkowa rejestracji poprzez stronę internetową projektu (formularz w języku polskim)

Opis szkolenia:

Konferencja będzie poświęcona następującym tematom:

 • Ochrona dobra dziecka i jego praw w sytuacji separacji rodziców
  • zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu w sprawie separacji rodziców; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji; zasady i procedury w sprawach o separację w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
  • wielodyscyplinarne podejście w postępowaniu sądowym dotyczącym separacji, z uwzględnieniem mediacji
  • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
  • odpowiednie orzecznictwo TSUE
 • Ochrona dobra dziecka w postępowaniu z zakresu prawa krajowego prowadzonym przez organy publiczne w celu ograniczenia obowiązków rodzicielskich lub umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczej, zabezpieczenia i gwarancje w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem; prawo dziecka do bycia wysłuchanym i do informacji;
 • prawo dziecka (i jego rodziców) do odwołania się od decyzji o umieszczeniu, także w przypadku ponownego rozpatrywania tej decyzji;
 • zasady i procedury w postępowaniu dotyczącym opieki nad dzieckiem w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności,
 • odpowiednie orzecznictwo ETPCz
 • odpowiednie orzecznictwo TSUE

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową/oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia). Selekcja uczestników odbędzie się na podstawie złożonych przez nich aplikacji - zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w szkoleniu w terminie dwóch dni od zakończenia rekrutacji i zostaną poproszeni o dokonanie dodatkowej rejestracji na szkolenie poprzez wypełnienie w języku polskim formularza na stronie projektu.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie wraz z informacją o sposobie rejestracji poprzez stronę internetową projektu w terminie 2 dni od zakończenia rekrutacji.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Data wytworzenia: 
2021-05-13 10:32
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-05-13 14:25
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka