Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Seminarium on-line "Les Juges Nationaux et l'Acquis de la Convention d'Aarhus dans L'UE", 7-8 i 14-15.06.2021

Data szkolenia: 7-8 i 14-15.06.2021
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa:
sędzia, prokurator
Sygnatura: M10/S/21
Termin zgłoszeń: 23.05.2021
Język roboczy: francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  do udziału w międzynarodowym wydarzeniu , które odbędzie się na żywo w trybie on-line i będzie prowadzone w języku francuskim.

Informacja o szkoleniu:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=0e0859472cc747f1845888d69bb86db425b6722800779251766471&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=130789

 

Zakres merytoryczny szkolenia

07-08 juin 2021 – 08h45-13h30 (HAEC/CEST)
14-15 juin 2021 – 08h45-13h30 (HAEC/CEST)
 

Objectif

Le but de cet atelier en ligne, qui sera divisé en quatre sessions, est de fournir aux parti**nts une vue d’ensemble des trois piliers de la Convention d’Aarhus. L’accent sera mis sur l’accès à la justice à la lumière de la Communication pertinente de la Commission européenne publiée en avril 2017.

Une attention particulière sera portée au statut juridique, à l’étendue du contrôle judiciaire, aux voies de recours efficaces, aux coûts de l’accès à la justice et aux délais de procédure.

En abordant ces questions concernant les liens entre la Convention d’Aarhus et le droit de l’environnement, cet atelier en ligne vise à faciliter le déroulement des procédures futures relatives à ce sujet devant les juridictions nationales.


Prin**ux thèmes abordés

 • Article 9(1), (2), (3), (4) de la Convention d’Aarhus
 • Communication de la Commission européenne sur l’accès à la justice en matière d’environnement
 • Statut juridique
 • Etendue du contrôle judiciaire
 • Voies de recours efficaces / mesures provisoires
 • Coûts de litige
 • Délais de procédure
 • Jurisprudence pertinente de la CJUE
 • Procédures préjudicielles
 • Etudes de cas sur le sujet

Qui devrait y participer ?

Les juges et les procureurs intéressés par le droit de l’environnement.


Webinaire interactif

L’atelier en ligne aura lieu via la plateforme de formation en ligne de l’ERA. Vous serez en mesure d’interagir immédiatement et directement avec nos intervenants et les autres parti**nts, de travailler en petits groupes sur des études de cas. Nous exploiterons au maximum les outils techniques disponibles afin de vous fournir une expérience de formation intense et interactive. La plateforme étant hébergée sur le serveur de l’ERA, nous sommes en mesure de garantir un niveau très élevé de sécurité des communications.

 

 

 

https://applications.european.law/fr/Registrations/Apply/421DV136e

 

Warunki uczestnictwa

Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie w systemie motywacji) oraz wypełnienie formularza elektronicznego ERA (dostępny powyżej).

 

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

 • Koordynacja organizacyjna konferencji z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl

 

Data wytworzenia: 
2021-04-30 13:00
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-05-18 13:46
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko