Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe "Evidence for Environment (EFE) – Cooperation in protected species trafficking cases”

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów oraz asesorów posiadających doświadczenie w zakresie postępowań karnych dotyczących przestępczości przeciwko środowisku do udziału w szkoleniu organizowanym przez Francuską  Szkołę Sędziowską w ramach współfinansowanego przez UE projektu "Evidence for Environment (EFE)”.

Szkolenie

Evidence for Environment (EFE) – Cooperation in protected species trafficking cases

Data szkolenia:

15-18 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

online (voiceboxer)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Forma zajęć:

 webinar

Termin zgłoszeń:

18 maja 2021r. godz. 12.00

Język roboczy:

FR/EN/ IT/ES

Sygnatura:

M17/C/21

Liczba miejsc

10 miejsc dla EJTN

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7413

 

Tematyka Szkolenia:

Szkolenie organizowane w ramach współfinansowanego przez UE projektu "Evidence for Environment - EFE", przez French National School for the Judiciary – ENM we współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z Belgii, Włoch, Bułgarii i Hiszpanii. Szkolenie skupi się na tematyce zwalczania przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu, a w szczególności współpracy międzynarodowej w zakresie walki z przemytem gatunków chronionych (program w załączeniu).

W czterech popołudniowych sesjach szkoleniowych uczestnikom przedstawione zostaną informacje dotyczące sytuacji gatunków chronionych, jak również biologicznych i ekonomicznych konsekwencji skierowanej przeciwko niej przestępczości. NA przykładzie konkretnych narzędzi współpracy międzynarodowych takich jak europejski nakaz dochodzeniowy omówione zostaną także konkretne aspekty ścigania tego rodzaju przestępstw.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową/oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w jednym z języków roboczych szkolenia – w zależności od deklaracji językowej);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów koordynatorowi EJTN, który zgłasza ją organizatorowi szkolenia, od którego ostatecznie zależy zakwalifikowanie na szkolenie. Osoby zakwalifikowane  otrzymają mailowe potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi. Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

 


 

Data wytworzenia: 
2021-04-28 08:45
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-04-28 09:16
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz