Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe on-line z Katalogu EJTN pt."Electronic Communication Law" 24-25 czerwca 2021r.

Szkolenie:

Electronic Communication Law (AD/2021/05)

Termin seminarium:

24-25czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

16 maja 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/A6/21

Język roboczy:

angielski

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7403

 

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia na szkolenie międzynarodowe z tematyki regulacji prawnych komunikacją elektronczną w państwach członkowskich Unii Europesjkiej.  Szkolenie organizowane jest języku angielskim w ramach Katalogu EJTN. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN.

Opis szkolenia:

Day-and-a-half training comprised of impulse lectures and discussion of basic principles and case law aiming to analyse basic notions about communications networks providing information about the latest legal and regulatory developments on Electronic Communications.

Experts will also provide with lectures on the Role and Functioning of EU and National Regulatory Authorities, Access and Interconnection and Networking sharing. Participants will devote their time to the discussion of practical cases and selected issues in the field of procedural law with a definite comparative aspect and approach.    

The seminar seeks to operate as platform for the exchange of knowledge and best practices among colleagues, the creation of judicial cooperation and understanding, and the debate of key developments in this field.

Target audience: Intermediate/Advanced level for Administrative and Civil Law Judges  

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

Data wytworzenia: 
2021-04-26 13:57
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-04-26 17:31
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka