Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Umowa agencyjna w praktyce sądowej – 16 czerwca 2021 r. – szkolenie online – C34/B/21

Data szkolenia: 16 czerwca 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych i gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, oraz asystenci sędziów orzekający w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                            
Wykładowcy

 

Dariusz Bucior

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor licznych publikacji z zakresu umowy agencyjnej, prawa handlowego.
Tematyka szkolenia
 

Źródła prawa w zakresie umowy agencyjnej. Pojęcie umowy agencyjnej. Umowa agencyjna a inne umowy ( umowa zlecenia, umowa o pracę, umowa komisu) – elementy różnicujące.

Prawa i obowiązki stron umowy agencyjnej, w szczególności: roszczenia prowizyjne i informacyjne agenta.

Przyczyny i skutki rozwiązania umowy agencyjnej, w szczególności: roszczenie wyrównawcze agenta (przesłanki, sposób obliczenia, wymagalność i przedawnienie roszczeń) oraz zakaz konkurencji.

                   

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: sędzia Anna Cybulska
  tel. 81 458 37 57
   e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 46
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-04-21 11:23
Data wytworzenia: 
2021-04-20 12:52
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-04-21 11:23
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz