Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Uzasadnianie orzeczeń i decyzji prokuratora – 31 maja – 1 czerwca 2021 r. – szkolenie online – K33/A/21

Data szkolenia: 31 maja – 1 czerwca 2021 r.
Miejsce szkolenia: szkolenie online
Grupa docelowa: prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratorów
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez e-KSSiP Platformę Szkoleniową Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - https://ekssip.kssip.gov.pl/login

                            
Wykładowcy

 

Paweł Nowak

dr hab. Paweł Nowak, prof. UMCS, pracownik Katedry Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Lingwistyki i Psychologii Instytutu Ekspertyz Kryminalistycznych „Analityks” oraz przewodniczący Rady Naukowej tego instytutu, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego, konsultant językowy materiałów informacyjnych Państwowej Komisji Wyborczej, autor i współautor ponad 100 publikacji, w tym: „SWOI i OBCY w językowym obrazie świata” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002), ,,Manipulacja w języku” (Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004), ,,O sztuce publicznego występowania i komunikacji społecznej’’ (Wydawnictwo Wszechnicy Polskiej i EFS, Warszawa 2007), „Słownik polszczyzny politycznej po 1989 roku” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009), „Naturalny porządek rzeczy w języku” (Wydawnictwo KSAP, Warszawa 2020). Pragmalingwista i semantyk kulturowy, badacz współczesnego języka publicznego.Ceniony i doświadczony wykładowca akademicki oraz trener w zakresie teorii komunikacji, komunikacji masowej i interpersonalnej, komunikacji językowej, poprawności i kultury języka, komunikacji w mass mediach, retoryki oraz pragmatyki językowej.


Jarosław Bittner

prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. W latach 2002 – 2015 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Postępowania Sądowego, a następnie do 2017 r. kierownika Działu Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. W 2018 r. delegowany do Wydziału Kasacji Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. W latach 2016 – 2018 uczestniczył w pracach komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.   

                  
Tematyka szkolenia

 

Zasoby języka polskiego (elementy języka, kod ograniczony i kod rozwinięty).
Poprawność językowa (najczęściej popełnianie błędy językowe w komunikacji prawniczej, najważniejsze normy i zasady językowe – składniowe, ortograficzne i interpunkcyjne).

Prosta polszczyzna/prosty język (zasady tworzenia komunikatów prawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu odbiorców, upraszczanie komunikacji publicznej).

Wybór najskuteczniejszej wersji komunikatu. Styl ciężki a styl dobry. Zabiegi retoryczne w uzasadnieniu.

Uzasadnienie postanowienia oraz zarządzenia i ich składniki.

Uzasadnienie aktu oskarżenia i środków zaskarżenia.

Formularze uzasadnień orzeczeń sądowych jako podstawa formułowania środków zaskarżenia.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

 - merytorycznie: sędzia dr Aneta Michałek
  tel. 81 458 37 67
   e-mail: a.michalek@kssip.gov.pl

organizacyjnie: inspektor Mateusz Hypiak
   tel.  (81) 458 37 49
   e-mail: m.hypiak@kssip.gov.pl

Data publikacji: 
2021-04-21 12:32
Data wytworzenia: 
2021-04-20 12:16
Autor treści: 
Mateusz
Hypiak
Ostatnia zmiana: 
2021-04-21 12:32
Autor zmiany: 
Piotr
Telusiewicz