Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe z tematyki aspektów zastosowania i ochrony prawnej tzw. inteligentnych umów (smart contracts) tj. programów komputerowych lub protokołów transakcji: SMART CONTRACTS, 15 czerwca 2021r..

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia na szkolenie międzynarodowe z tematyki aspektów zastosowania i ochrony prawnej tzw. inteligentnych umów (smart contracts) tj. programów komputerowych lub protokołów transakcji.  Szkolenie organizowane jest języku angielskim w ramach Katalogu EJTN. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN.

Szkolenie:

CIVIL JUSTICE WEBINAR on Smart Contract - Comparative View (CI/2021/12)

Termin seminarium:

15 czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

12 maja 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/E7/21

Język roboczy:

angielski

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7393

Informacja o szkoleniu:

The webinar will give a comparative overview, analyzing the following aspects:

  • The current situation and the European framework 
  • The United States experience 
  • Digital Finance Package 

Target audience: judges and prosecutors from all EU Member States 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Data wytworzenia: 
2021-04-19 14:18
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-04-19 14:43
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka