Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

WOLNE MIEJSCA w programie e-AIAKOS 2021 - nabór na wymianę ONLINE w ramach programu wymiany dla sędziów i prokuratorów (ze stażem pracy nie dłuższym niż 2 lata), asesorów, referendarzy, asystentów sędziów i prokuratorów: 17-21 maja 2021 r.

Termin wymiany:

17-21 maja 2021 r.

Rodzaj wymian:

staże 5-dniowe o charakterze grupowym

Grupa docelowa:

asystenci sędziów, asystenci prokuratorów, referendarze, nowo mianowani sędziowie, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, asesorzy sądowi

Kraje docelowe: Grecja (5 miejsc), Węgry (3 miejsca), Włochy (5 miejsc), Holandia (5 miejsc), Słowenia (2 miejsca)

Język roboczy:

angielski na poziomie B1/B2

Termin zgłoszeń:

22 kwietnia 2021 r.

Sygnatura:

M1/C1/21

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSIP uprzejmie informuje, iż Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi nabór na program wymiany e-AIAKOS 2021. W ramach Programu Wymiany krótkoterminowej e-AIAKOS 2021 rekrutacja odbywa się pośród: aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, nowo mianowanych sędziów i prokuratorów (ze stażem nie dłuższym niż 2 lata), asesorów prokuratury i asesorów sądowych, referendarzy, asystentów sędziów oraz asystentów prokuratury. Aktualnie prowadzimy nabór na staż wyjazdowy realizowany w dniach 17-21 maja 2021 r.

Przedmiot wymiany: 5-dniowa wymiana stażowa o charakterze grupowym realizowana poza granicami Polski w ramach Programu Wymiany EJTN z dofinansowaniem Komisji Europejskiej.

Cel programu AIAKOS:

  • rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • budowa wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości;
  • wzmocnienie europejskiej kultury sądownictwa;
  • poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej;
  • podnoszenie umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się w językach obcych;

Liczba miejsc: ograniczona do 20 miejsc dla Polaków w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - Grecja (5 miejsc), Węgry (3 miejsca), Włochy (5 miejsc), Holandia (5 miejsc), Słowenia (2 miejsca). O ostatecznej dedykacji miejsc dla Polaków decyduje Sekretariat EJTN.

Uwaga! Zapisy aplikantów KSSiP na staż e-AIAKOS 2021 prowadzone były za pośrednictwem Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej i Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej KSSiP. Dział Współpracy MIędzynarodowej KSSiP przyjmuje bezpośrednio zapisy chętnych asesorów, asystenów i referendarzy oraz nowo mianowanych sędziów i prokuratorów ze stażem nie dłuższym niż 2 lata. Zapisy są otwarte do 22 kwietnia 2021 r. W przypadku zainteresowania wymianą ze strony aplikantów, poszeni są oni o kontakt z Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej.

Dział Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły dokonuje wstępnej analizy zarejestrowanych aplikacji elektronicznych i rekomenduje aplikacje do akceptacji przez Sekretariat EJTN. O ostatecznej kwalifikacji uczestnika i przydziale miejsc na wymiany decyduje Sekretariat EJTN.

Zasady aplikowania na wymiany e-AIAKOS 2021

Obecnie rekrutacja prowadzona jest drogą elektroniczną tylko za pośrednictwem Krajowego Punktu Kontaktowego EJTN w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tj. za pośrednictwem Działu Współpracy Międzynarodowej KSSiP mieszczącego się w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o dokonanie zapisu na listę oczekujących/rezerwową na platformie szkoleniowej KSSiP - LINK.

Osoby, które nie dokonają rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w wymianie. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Warunki uczestnictwa

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu międzynarodowym jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu / stażu / wizycie studyjnej.

Koordynacja organizacyjna Programu e-AIAKOS z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz
asystent sędziego
główny specjalista
adres e-mail: d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl
tel. 81 440 87 17

Data wytworzenia: 
2021-04-15 07:41
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2021-04-15 12:48
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka