Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenia międzynarodowe organizowane przez European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczął na platformie szkoleniowej eKSSiP nabór na międzynarodowe szkolenie współorganizowane przez CEPOL oraz Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

1.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on Investigating and Preventing Corruption (CR/2021/21)

Data szkolenia:

 5-9 lipca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Pisa (Włochy)

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury, sędziowie i asesorzy sądowi

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C20/21

Liczba miejsc

 12 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/EJTN-CEPOL-Training-on-Investigating-and-preventing-corruption-CR202121-802021CEPOL/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7113

Zakończenie rekrutacji

 5 maja 2021r.

2.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on Financial Investigations  (CR/2021/24)

Data szkolenia:

 31 maja-11 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 ONLINE

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury, sędziowie i asesorzy sądowi

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C23/21

Liczba miejsc

 12 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://ejtn.eu/en/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/EJTN-CEPOL-Training-on-Financial-Investigations---CR202124-CEPOL082021/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7119

Zakończenie rekrutacji

 22 kwietnia 2021r.

3.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on International Asset Recovery (CR/2021/26)

Data szkolenia:

 13-16 lipca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Włochy

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury, sędziowie i asesorzy sądowi

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C25/21

Liczba miejsc

 10-12 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/EJTN-CEPOL-Training-on-International-Asset-Recovery-CR202126-CEPOL-112021/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7120

Zakończenie rekrutacji

 5 maja 2021r.

4.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on Trafficking in Human Beings - Sexual Exploitation (CR/2021/18)

Data szkolenia:

 14-17 września 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Madryt (Hiszpania)

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury, sędziowie i asesorzy sądowi

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C17/21

Liczba miejsc

 12 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/EJTN-CEPOL--Training-on-Trafficking-in-Human-Beings---Sexual-Exploitation-CR202118/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7121

Zakończenie rekrutacji

 14 czerwca 2021r.

5.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on Joint Investigations Teams: Implementation (CR/2021/20)

Data szkolenia:

 7-10 września 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Trewir (Niemcy)

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C19/21

Liczba miejsc

 15 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/EJTN-CEPOL-Training-on-Joint-Investigations-Teams-Implementation-CR202120/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7122

Zakończenie rekrutacji

 4 czerwca 2021r., godz. 10.00

6.

Szkolenie

EJTN-CEPOL Training on Joint Investigations Teams: Leadership (CR/2021/25)

Data szkolenia:

 22-26 listopada 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Lyon (Francja)

Grupa docelowa:

 prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C24/21

Liczba miejsc

 15 dla EJTN

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/CEPOL-EJTN-Training-on-Joint-Investigations-Teams-Leadership-CR202022-CEPOL652020/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7123

Zakończenie rekrutacji

 20 września 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących/rezerwową na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów EJTN na platformie Sieci, o czym koordynator szkolenia drogą elektroniczną informuje osoby zainteresowane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia naboru. Osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami organizacyjnymi najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN w zależności od dostępności miejsc z puli Sieci. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami technicznym nt. organizacji szkolenia najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW. 

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities) 


 

Data wytworzenia: 
2021-03-29 21:03
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-30 09:43
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka