Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Pierwszy etap egzaminu sędziowskiego

W dniach 18 – 19 marca 2021 r. w hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip w Krakowie rozpoczął się pierwszy etap egzaminu sędziowskiego, do którego przystąpiło 167 osób (148 aplikantów, 5 referendarzy sądowych i 14 asystentów sędziów).

Pierwsza część egzaminu pisemnego, polegała na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie karnej. Zdający sporządzili uzasadnienie w formie tradycyjnej (nie na formularzu). Sprawa dotyczyła prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości (art. 178a § 1 k.k.).

Druga część egzaminu pisemnego, polegała na sporządzeniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem w sprawie cywilnej. Przedmiotem sprawy było nakazanie zaprzestania przejeżdżania i przechodzenia przez nieruchomości oraz zapłata, z podniesionym zarzutem zasiedzenia służebności gruntowej przechodu i przejazdu.

Warunkiem zdania egzaminu sędziowskiego jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemnej, jak i części ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów;

prokurator dr Piotr Kosmaty
Biuro Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
wtorek, Marzec 23, 2021
Galeria: 
Data publikacji: 
2021-03-23 10:34
Data wytworzenia: 
2021-03-23 10:30
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma