Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego

W dniach 16 – 17 marca 2021 r. w hotelu Metropolo Kraków by Golden Tulip w Krakowie rozpoczął się pierwszy etap egzaminu prokuratorskiego, do którego przystąpiły 164 osoby w tym 159 aplikantów oraz 5 asystentów prokuratora.

Przedmiotem zadania praktycznego w dniu 16 marca 2021 r. było sporządzenie apelacji prokuratora w sprawie karnej o przest ępstwo z art. 286 § 1 kk, natomiast przedmiotem zadań praktycznych w dniu 17 marca 2021 r. było sporządzenie dwóch projektów, tj. w sprawie cywilnej - wniosku prokuratora o ubezwłasnowolnienie, a w sprawie administracyjnej - sprzeciwu prokuratora.

Warunkiem zdania egzaminu prokuratorskiego jest uzyskanie co najmniej 60%  możliwych do zdobycia punktów zarówno z części pisemne, jak i ustnej egzaminu, lecz nie mniej niż 50% z każdej dziedziny w części ustnej egzaminu. Do części ustnej egzaminu nie może zostać dopuszczony zdający, który za rozwiązanie jednego z zadań praktycznych uzyskał mniej niż 30% możliwych do zdobycia punktów.

prokurator dr Piotr Kosmaty
Biuro Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
wtorek, Marzec 23, 2021
Galeria: 
Data publikacji: 
2021-03-23 10:24
Data wytworzenia: 
2021-03-23 10:15
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-03-23 10:28
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma