Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Webinarium "Advanced Training in EU Law for Court Coordinators", 19-21.05.2021

Data szkolenia: 19-21.05.2021
Miejsce szkolenia: on-line
Grupa docelowa:
sędziowie pełniący w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka
Sygnatura: M11/B/21
Termin zgłoszeń: 06.04.2021
Język roboczy: angielski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP w ramach współpracy z Akademią Prawa Europejskiego ERA w Trewirze przyjmuje zgłoszenia  polskich sędziów pełniących w sądzie funkcję koordynatora ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka do udziału w międzynarodowym wydarzeniu pt.: "Advanced Training in EU Law for Court Coordinators".

Wydarzenie odbędzie się on-line i  będzie prowadzone w języku angielskim.

Informacja o projekcie:

https://www.kssip.gov.pl/node/7010

The project addresses the need for joint advanced training on EU law for court coordinators in European law (CCEs) by organising a series of legal seminars focusing on the latest developments concerning fundamental/human rights in the EU, the preliminary ruling procedure and EU citizenship. The project will provide a platform for exchange of best practices, information and knowledge and create close contacts among CCEs from Member States that have active CCE networks.

By working together during the training, the CCEs will establish personal contacts and exchange opinions. They will learn how the CCE system works in different EU Member States, what the challenges of the network are, how to find a satisfactory solution, how to successfully pass on knowledge to other colleagues in the national judiciary, and how to use modern electronic search tools.

 

Informacje organizacyjne

 

Conditions for participation:

  • Language: Participants should have a working knowledge of English. 
  • Costs: Participation is free of charge.Warunki uczestnictwa

  1. Dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę rezerwową na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły.
  2. Znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min. B1 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez organizatora. Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu:

https://ekssip.kssip.gov.pl/mod/page/view.php?id=18725&forceview=1

 

  • Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP:

Olga Binert-Mielko, główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

o.binert@kssip.gov.pl


 

 

Data wytworzenia: 
2021-03-15 18:27
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2021-03-30 13:14
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko