Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe on-line organizowane przez EJTN we współpracy z Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej : "EJTN-FRA seminar on Applicability and Effect of the European Charter on Fundamental Rights in National Proceedings"

Szkolenie:

EJTN-FRA seminar on Applicability and Effect of the European Charter on Fundamental Rights in National Proceedings (HFR/2021/04)

Termin seminarium:

7-8 czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

przedłużony 29 kwietnia 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/G5/21

Język roboczy:

angielski,

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7025

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje miejscami na międzynarodowych szkoleniach realizowanych z zakresu ochrony praw człowieka w ramach Katalogu EJTN . Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN. 

Opis szkolenia:

The added value of this one  day long webeminar, organised by EJTN in cooperation with the Fundamental Rights Agency of the EU (FRA) consists of providing a general overview on the CFREU, and its importance in the protection of fundamental rights in the EU.

Expert speakers will be called to expand upon such aspects as introduction to the CFREU and the mission of the FRA, applicability issues, effects of the CFREU at national level, and the protection of specific fundamental rights at the light of the CFREU. In order to combine the theoretical knowledge with a more practical approach, workshop sessions will also be organised in order to provide participants the possibility of applying the Charter and the applicable case-law of the CJEU in practical cases, and facilitate the exchange of best practices.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Data wytworzenia: 
2021-03-04 12:46
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-04-26 12:48
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska