Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe on-line nt. "European Civil Procedure in Family Law matters - basic" (CI/2021/05)

Szkolenie:

European Civil Procedure in Family Law matters - basic (CI/2021/05)

Termin seminarium:

3-4 czerwca 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

25 kwietnia 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/E5/21

Język roboczy:

angielski,

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7024

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje miejscami na międzynarodowych szkoleniach realizowanych w ramach Katalogu EJTN w ramach projektu CiLaw. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN.

Opis szkolenia:

The added value of the two day-long seminar consists of delivering in-depth insights on highly specialised topics pertaining to diversified aspects of family law (e.g. cross-border divorce and parental responsibility).

The training will be carried out by leading academics and practitioners. Expert speakers will present the Brussels IIa and Rome III Regulations and discuss issues like jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters of parental responsibility and child abduction.
In order to combine the theoretical approach with a more concrete one, workshop sessions will be organised in order to provide a widened knowledge on EU legislation and case law and facilitate the exchange of best practices.
The seminar is designed to provide the basic training in this field of European Law.
 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Data wytworzenia: 
2021-03-04 12:27
Autor treści: 
Anna
Natorska-Michrowska
Ostatnia zmiana: 
2021-03-04 14:57
Autor zmiany: 
Anna
Natorska-Michrowska