Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenia międzynarodowe „Procedural safeguards in criminal proceedings in the EU in practice: enhancing knowledge on the Children's Directive” oraz „Investigation and prosecution of THB cases in the EU” z katalogu EJTN

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór na dwa międzynarodowe szkolenia z zakresu prawa karnego z katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

1)

Szkolenie

Procedural safeguards in criminal proceedings in the EU in practice: enhancing knowledge on the Children's Directive (CR/2021/09)

Data szkolenia:

 28-29 października 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Paryż (Francja)

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana formatu szkolenia na szkolenie online.

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C11/21

Liczba miejsc

 4

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Procedural-safeguards-in-criminal-proceedings-in-the-EU-in-practice-enhancing-knowledge-on-the-Childrens-Directive-CR202009-/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7021

Zakończenie rekrutacji

 31 sierpnia 2021r.

2)

Szkolenie

Investigation and prosecution of THB cases in the EU (CR/2021/10)

Data szkolenia:

23-24 września 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Bruksela (Belgia)

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana formatu szkolenia na szkolenie online.

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Język roboczy:

 angielski (min. B2)

Sygnatura:

 M8/C8/21

Liczba miejsc

 1-2

Informacje o szkoleniu:

 https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Investigation-and-prosecution-of-THB-cases-in-the-EU---CR202110/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7022

Zakończenie rekrutacji

 9 czerwca 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów EJTN na platformie Sieci, o czym koordynator szkolenia drogą elektroniczną informuje osoby zainteresowane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia naboru. Osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami organizacyjnymi najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Warunki finansowania i organizacji pobytu na szkoleniu

 

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW. 

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities) 


 

Data wytworzenia: 
2021-03-04 08:51
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-04 09:43
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka