Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na międzynarodowe szkolenie (z tłumaczeniem na język polski) z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych w ramach współfinansowanego przez UE projektu Cross-border family matters: A tour de table of good practices

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że przystąpił do realizacji współfinansowanego przez UE projektu szkoleniowego z zakresu prawa rodzinnego w ujęciu postępowań transgranicznych, koordynowanego przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA). Celem projektu jest przyczynienie się do skutecznego i spójnego stosowania prawa rodzinnego UE - poprzez szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w zakresie jego  kluczowych instrumentów. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia koncentrujące się na trzech głównych tematach unijnych sporów transgranicznych dotyczących prawa rodzinnego z udziałem dzieci – tj. władzy rodzicielskiej, tzw. uprowadzeń rodzicielskich oraz kwestii alimentacyjnych. Z każdej tematyki zorganizowany zostanie cykl trzech wydarzeń - webinarium wprowadzające, szkolenie na poziomie zaawansowanym oraz konferencja podsumowująca.

Podczas wszystkich wydarzeń zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne na język polski.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na dedykowanej mu stronie internetowej, na razie dostępnej tylko w angielskiej wersji językowej (wersja polska dostępna będzie w późniejszym terminie).

W pierwszym etapie realizacji projektu zorganizowane zostaną trzy szkolenia dot. postępowania w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz zmian w tym zakresie w regulacjach Rozporządzenia Bruksela II:

  1. Webinarium na poziomie podstawowym, które dostępne będzie w terminie 22 marca-16 kwietnia br. na platformie szkoleniowej koordynatora projektu (EIPA) – zaproszenie na to szkolenie zostanie opublikowane w odrębnym ogłoszeniu, prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej w bloku „Współpraca międzynarodowa”.
  2. Szkolenie „Postępowanie w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Najnowsze zmiany w regulacjach Rozporządzeniu Bruksela II” na poziomie zaawansowanym (opis poniżej).
  3. Konferencja nt. dobrych praktyk w zakresie postępowań w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej - w dniu 17 czerwca br. w Warszawie; zaproszenie na to wydarzenie zostanie opublikowane w odrębnym ogłoszeniu, prosimy o bieżące śledzenie naszej strony internetowej w bloku „Współpraca międzynarodowa”.

UWAGA: zachęcamy osoby zainteresowane powyższą tematyką do udziału w webinarium i/lub szkoleniu oraz konferencji. Uprzedni udział w webinarium i/lub szkoleniu będzie brany pod uwagę na korzyść kandydata podczas selekcji uczestników konferencji z danej tematyki.

Szkolenie

 Postępowanie w transgranicznych sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Najnowsze zmiany Rozporządzeniu Bruksela II (poziom zaawansowany)

Data szkolenia:

 21-22 kwietnia 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Online (platforma ZOOM)

Grupa docelowa:

 Sędziowie, asesorzy sądowi

Język roboczy:

 angielski – z tłumaczeniem na języki polski, francuski i rumuński

Sygnatura:

 M22/B/21

Liczba miejsc

 7

Informacje o szkoleniu:

  https://www.crossbfamilymatters.eu/seminar-21-22-april-2021/

(dostępne w języku angielskim)

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7000

Zakończenie rekrutacji

 30 marca 2021r.

UWAGA: po zakończeniu rekrutacji przez KSSiP konieczna będzie dodatkowa rejestracji poprzez stronę internetową projektu (formularz w języku polskim)

Opis szkolenia:

Szkolenie poświęcone będzie specjalistycznej wiedzy z zakresu transgranicznych postępowań dot. władzy rodzicielskiej w UE. Zajęcia prowadzone będą przez praktyków zajmujących się tematyką regulowaną zmianami Rozporządzenia Bruksela IIa wchodzącymi w życie od dnia 1 sierpnia 2022 roku.  Szkolenie skupi się na zagadnieniach jurysdykcji, skutkach zniesienia procedury exequatur, harmonizacji przepisów wprowadzających oraz przesłuchania dziecka i mediacji. Istotną częścią szkolenia będzie omówienie najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Szkolenie adresowane jest do uczestników posiadających podstawową wiedzę z zakresu omawianej tematyki.

Więcej o projekcie: https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/

Program szkolenia: https://www.crossbfamilymatters.eu/pl/seminar-21-22-april-2021/

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Proces selekcji uczestników na szkolenie odbędzie się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają mailowe potwierdzenie wraz z informacją o sposobie rejestracji poprzez stronę internetową projektu w terminie 2 dni od zakończenia rekrutacji.  W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

Data wytworzenia: 
2021-03-03 14:48
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-26 09:59
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak