Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe „Europejski nakaz dochodzeniowy”

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje, że prowadzi nabór na międzynarodowe szkolenie „Europejski nakaz dochodzeniowy” organizowane w ramach współfinansowanego przez UE projektu  “Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union’s Area of Freedom, Security and Justice: Recent Developments and Topical Issues’ 2020-2021” (Grant Agreement 882080 – JudCoopAFSJ – JUST-AG-2019/JUST-JTRA-EJTR-AG-2019). Projekt jest koordynowany przez Europejski Instytut Administracji Publicznej w Luksemburgu (EIPA), a jego partnerami obok KSSiP są: Fair Trials Europe, specjalistyczna organizacja pozarządowa zajmująca się prawami człowieka, która działa na rzecz ochrony podstawowego prawa człowieka do uczciwego procesu oraz instytucje szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości z Hiszpanii i Belgii - Consejo General del Poder Judicial i IGO-IFJ.

Więcej informacji o projekcie: https://www.judcoopafsj.eu/pl/

Szkolenie

 Europejski nakaz dochodzeniowy (EIPA 3)

Wobec aktualnego zagrożenia epidemicznego możliwa jest zmiana terminu lub formatu szkolenia na online. Prosimy o bieżące sprawdzanie ogłoszeń oraz poczty elektronicznej.

Data szkolenia:

 29-30 czerwca 2021r.

Miejsce szkolenia:

 Bruksela (Belgia)

Grupa docelowa:

 sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci

Język roboczy:

języka  angielski – z tłumaczeniem symultanicznym na język polski, hiszpański, francuski i niderlandzki

Sygnatura:

 M23/B/21

Liczba miejsc

 5

Informacje o szkoleniu:

https://www.judcoopafsj.eu/pl/seminar-europejski-nakaz-dochodzeniowy/

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=7017

Zakończenie rekrutacji

 31 maja 2021r.

Termin rekrutacji skrócony do dnia 10 maja 2021r.

 

Warunki uczestnictwa

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu jest dokonanie w terminie rekrutacji  zapisu na listy oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły  (link do szkolenia znajduje się powyżej).

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają do dnia 3 czerwca 2021r. informację od koordynatora KSSiP oraz zostaną poproszone o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego na stronie projektu. Link do formularza zostanie przesłany w mailu potwierdzającym kwalifikację na seminarium.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

ZASADY FINANSOWANIA

Podróż i pobyt uczestników (bilety lotnicze/kolejowe, zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie) zostaną zorganizowane przez koordynatora szkolenia (EIPA) w porozumieniu z zakwalifikowanym uczestnikiem i pokryte bezpośrednio z budżetu projektu.  Projekt nie przewiduje wypłaty diet dla uczestników szkolenia ani pokrywania kosztów dodatkowych (dodatkowy nocleg, mini bar itp.). Organizatorzy nie pokrywają kosztów i nie zapewniają ubezpieczenia NNW. 


 

Data wytworzenia: 
2021-03-02 15:13
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-03-26 08:10
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak