Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenia międzynarodowe "Developing training skills for online and hybrid training sessions", "Communication on vulnerability" i “Evaluation of innovative training methodology – past, present and future" z Katalogu EJTN

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów i asesorów oraz wykładowców KSSiP do udziału w trzech szkoleniach międzynarodowych organizowanych w ramach katalogu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Z uwagi na aktualne zagrożenie epidemiczne możliwa jest zmiana terminu lub formatu szkolenia na online. Prosimy o bieżące sprawdzanie ogłoszeń oraz poczty elektronicznej.

 

1)

Szkolenie

Developing training skills for online and hybrid training sessions (TM/2021/07)

Data szkolenia:

12-13 października 2021r.

Miejsce szkolenia:

Saloniki (Grecja)

Grupa docelowa:

wykładowcy KSSiP, osoby odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M8/D7/21

Liczba miejsc

1

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=69

Więcej informacji o szkoleniu

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Seminar-Developing-training-skills-for-online-and-hybrid-training-sessions-TM202107/

Termin zakończenia rekrutacji

19 sierpnia 2021r.

 

 

2)

Szkolenie

Communication on vulnerability (TM/2021/08)

Data szkolenia:

18-19 listopada 2021r.

Miejsce szkolenia:

Wiedeń (Austria)

Grupa docelowa:

wykładowcy KSSiP, sędziowie, prokuratorzy

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Język roboczy:

Angielski, Francuski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M8/D8/21

Liczba miejsc

1

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6985

Więcej informacji o szkoleniu

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Seminar-on-Communication-on-vulnerability--TM202108/

Termin zakończenia rekrutacji

26 sierpnia 2021r.

 

3)

Szkolenie

Evaluation of innovative training methodology – past, present and future (TM/2021/11)

Data szkolenia:

25-26 listopada 2021r.

Miejsce szkolenia:

Naples (Włochy)

Grupa docelowa:

wykładowcy KSSiP, osoby odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Język roboczy:

Angielski (poziom min. B2)

Sygnatura:

M8/D11/21

Liczba miejsc

1

Platforma Szkoleniowa

 https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6986

Więcej informacji o szkoleniu

https://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-201911/Seminar-on-Evaluation-of-innovative-training-methodology--past-present-and-future-TM202111/

Termin zakończenia rekrutacji

28 września 2021r.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów EJTN na platformie Sieci, o czym koordynator szkolenia drogą elektroniczną informuje osoby zainteresowane w ciągu 7 dni od dnia zakończenia naboru. Osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN wraz z informacjami organizacyjnymi najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

 

Warunki finansowania i organizacji pobytu

Po zakończeniu szkolenia Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zapewnia zwrot kosztów podróży w limicie do 400 EUR oraz wypłaca diety na potrzeby pokrycia poniesionych kosztów zakwaterowania i wyżywiania. Warunki refundacji oraz wykaz diet obowiązujących w poszczególnych państwach UE są dostępne w linkach poniżej. Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podróży oraz rezerwacji miejsca hotelowego we własnym zakresie. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NWW.

EJTN Corporate Financial Policy

FAQ_section - updated December 2018.pdf (for participating in EJTN activities)

Data wytworzenia: 
2021-02-23 11:05
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2021-02-23 13:23
Autor zmiany: 
Agnieszka
Kluczyńska-Cichocka