Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Wolne miejsca na szkolenia z Katalogu EJTN pt.’Rule of Law Training for Judges: Independent Judges as a Cornerstone of the Rule of Law’ (HFR/2021/01) – termin zgłoszeń 19 lutego 2021

Treść ogłoszenia:

Szkolenie:

Rule of Law Training for Judges: Independent Judges as a Cornerstone of the Rule of Law

Termin seminarium:

4-5 marca lutego 2021 r.

Miejsce seminarium:

online

Termin rekrutacji:

19 lutego 2021 r.

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy

Liczba miejsc:

1-3

Sygnatura:

M8/G1/21

Język roboczy:

angielski

Platforma szkoleniowa:

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6875

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP dysponuje miejscami na międzynarodowym szkoleniu z zakresu prawa cywilnego pt. ” Webinar on Brussels I Regulation - Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgements in civil matters (  level)”. Możliwy jest przydział większej ilości miejsc, o czym decyduje Sekretariat EJTN.

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w języku roboczym szkolenia);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów na ww. szkolenia międzynarodowe. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w seminarium zostanie podjęta przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymują mailowe potwierdzenie z EJTN najpóźniej na 1 miesiąc przed przewidywanym terminem szkolenia.

Wpisanie się na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub z administratorem platformy pod numerem tel. 81 458 37 62.

Data wytworzenia: 
2021-02-16 08:12
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński