Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Nabór na szkolenie międzynarodowe "Evidence for Environment (EFE) – Pollution”

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 stycznia br. Dział Współpracy Międzynarodowej przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów oraz asystentów posiadających doświadczenie w zakresie postępowań karnych dotyczących przestępczości przeciwko środowisku do udziału w szkoleniu organizowanym przez Francuską  Szkołę Sędziowską w ramach współfinansowanego przez UE projektu "Evidence for Environment (EFE)”.

  logo organizatorów

logo organizatorów 2

 

Szkolenie

Evidence for Environment (EFE) – Pollution

Data szkolenia:

15-18 marca 2021r.

Miejsce szkolenia:

Online (Voiceboxer)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, asystenci

Forma zajęć:

Seminarium/warsztaty

Termin zgłoszeń:

11 lutego 2021r. godz. 12.00

Język roboczy:

EN/FR  (poziom min. B2), tłumaczenie IT?ESP

Sygnatura:

M17/A/21

Liczba miejsc

 w zależności od dostępnych miejsc

Platforma Szkoleniowa

https://ekssip.kssip.gov.pl/course/view.php?id=6859

 

Tematyka Szkolenia:

Training organized within the framework of the European project "Evidence for Environment - EFE",by  ENM from 15 to 18 March 2021, in partnership with the Belgian, Italian, Bulgarian and Spanish (Barcelona) judicial training institutes, a seminar on the fight against environmental crime, more specifically on the theme of "Pollution".

This seminar will propose four sequences during the afternoons in order to address the different types of pollution (Soft water, the sea, industrial floor, Air and atmosphere). It aims to improve the knowledge of magistrates of the stakes of pollution-related crime within the EU, to exchange professional experiences and good practices concerning pollution procedures and to strengthen European mutual assistance in criminal matters.

The attention is drawn to the fact that the level of specialization found among the participants is medium to high level, the subject matter being highly technical.

 

Dans le cadre du projet européen « Evidence for Environment – EFE », l’ENM organise du 15 au 18 mars 2021, en partenariat avec les instituts de formation judiciaire belge, italien, bulgare et espagnole (Barcelone), un séminaire en matière de lutte contre les crimes environnementaux, plus précisément sur le thème des « Pollutions ».

Ce séminaire proposera quatre séquences durant les après-midi afin d’aborder les différents types de pollutions (eau douce, mer, industrielle, atmosphérique). Il vise à améliorer la connaissance par les magistrats des enjeux de la criminalité liée aux pollutions au sein de l'UE, échanger des expériences professionnelles et des bonnes pratiques concernant des procédures de pollutions et renforcer l'entraide pénale européenne.

L’attention est attirée sur le fait que le niveau de spécialité recherché chez les participants est de moyen à haut niveau, la matière présentant une technicité forte.

 

Warunki uczestnictwa

1. dokonanie w terminie rekrutacji zapisu na listę oczekujących na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły (podczas zapisu konieczne będzie przedstawienie  motywacji w jednym z języków roboczych szkolenia – w zależności od deklaracji językowej);

2. znajomość języka roboczego szkolenia  na poziomie min B2 – weryfikacja poziomu znajomości języka zostanie dokonana automatycznie podczas zapisu na podstawie informacji zawartych w profilu uczestnika, a później także załączonego do profilu certyfikatu językowego.

Krajowa Szkoła zastrzega sobie prawo weryfikacji zadeklarowanego przez kandydata poziomu znajomości języka obcego w przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka lub powzięcia przez Krajową Szkołę uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie.

Przypominamy o konieczności uzyskanie zgody przełożonego na udział w szkoleniu z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 82 a § 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 z późn. zm.), w tej sytuacji kandydat zobowiązany jest poinformować przełożonego.

Rekrutacja na szkolenie odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 170/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

KSSiP rekomenduje listę polskich kandydatów organizatorowi szkolenia, od którego osoby ostatecznie zakwalifikowane na szkolenie otrzymają mailowe potwierdzenie wraz z informacjami organizacyjnymi. Wpisanie się na listę oczekujących/rezerwową nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl lub pod numerem tel. 81 458 37 62.

 


 

Data wytworzenia: 
2021-01-28 15:07
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2021-01-28 15:14
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma